Sökning: "Sofie Söderling"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sofie Söderling.

  1. 1. Vänskapens känslomässiga funktion : Emotiver, känsloregim och känslomässiga tillflyktsorter i Hedvig Elisabeth Charlottas dagboksanteckningar, ca 1775-1797

    Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

    Författare :Sofie Söderling; [2023]
    Nyckelord :Hedvig Elisabeth Charlotta; Sophie Piper fd. Von Fersen; Karl XIII; Vänskap; Emotiver; känsloregim; känslomässiga tillflyktsorter;

    Sammanfattning : This essay examines the emotional function of friendship between the Swedish Duchess Charlotte (1759-1818) and her lady-in-waiting Sophie. Charlotte was the Swedish monarch’s sister-in-law and is well-known for her political memoirs. Her memoirs are dedicated to Sophie which makes up for this essay's choice of subject. LÄS MER