Sökning: "Sofie Sjöberg"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Sofie Sjöberg.

 1. 1. IFRS 16 - So far so good? A post-implementation review of the new leasing standard of listed firms in Sweden

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Caroline Johansson; Sofie Sjöberg; [2020-07-01]
  Nyckelord :IFRS 16; Leasing incentives; Off-balance sheet financing;

  Sammanfattning : MSc in Accounting and Financial Management.... LÄS MER

 2. 2. Amatörkonstnären som blev fotograf : En studie över Birger G. Sjöbergs liv och verk

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Sofie Myrne; [2020]
  Nyckelord :Art History; Birger Gabriel Sjöberg; Sweden; Varberg; artist; Photographer; 19thcentury; small town; coast city; analysis; naïve art; local cultural-historical value;

  Sammanfattning : This Bachelor’s Thesis discusses the Swedish artist and photographer Birger Gabriel Sjöberg. He was born in Varberg, Sweden in the year of 1835 and died 40 years later, in the year of 1875. During his short-lived life he accomplished creating both paintings and photographs connected to his hometown. LÄS MER

 3. 3. Giftermål, födslovåndor och trovärdiga vittnen : Kvinnosynen i medeltida mirakelberättelser

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Emma Svensson; [2019]
  Nyckelord :mirakelberättelser; kvinnor; medeltiden;

  Sammanfattning : The object of this study of medieval miracles is to illuminate how women were viewed in medieval Sweden through analysis of testimonies to miracles and the canonization processes, marriage, the part the mother and the father respectively had in their children’s lives, how work is split, and how people are characterized. To achieve this, two methods are used. LÄS MER

 4. 4. Addressing the Gap between Theory and Practice-A Marketing-as-Practice Approach

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofie Molin; Annie Sjöberg; [2017]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med beroendediagnos inom specialiserad beroendevård - En intervjustudie

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Anne-Sofie Hallberg; Annelie Sjöberg; [2016]
  Nyckelord :experiences; mental health nursing; psychiatric nursing; qualitative content analysis; specialized addiction care; substance use disorder; erfarenheter; kvalitativ innehållsanalys; psykiatrisk omvårdnad; specialistvård med inriktning beroendevård; substansberoende;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskor som vårdar patienter med en beroendediagnos upplever att det är en balansgång mellan frustration och förståelse över patientens situation. Sjuksköterskor upplever även att de behövde en ökad förståelse för sina egna reaktioner. LÄS MER