Sökning: "Sofie Stjernberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sofie Stjernberg.

 1. 1. Förskollärares specialpedagogiska strategier i mötet med alla barns olikheter : En kvalitativ studie om en likvärdig förskola

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Emma Jaensson; Stjernberg Sofie; [2019]
  Nyckelord :Förskola; specialpedagogik; inclusive education; pedagogiska praktiken; en likvärdig skola; inkludering; strategier  ;

  Sammanfattning : Studien syftar till att bidra med kunskap om vilka specialpedagogiska strategier som förskollärarna använder i sitt vardagliga arbete för att bemöta alla barns olikheter. Utifrån syftet har två frågeställningar konkretiserats, vilka strategier använder sig förskollärarna av i sitt arbete med att bemöta alla barns olikheter? Hur arbetar förskollärarna med strategierna till det enskilda barnet samt för hela barngruppen på ett inkluderande sätt? Studien bygger på en kvalitativ metod, där fyra förskollärare har intervjuats för att besvara frågeställningarna. LÄS MER

 2. 2. Samband mellan knäkontroll och motorisk kontroll hos unga handbollsspelare - en tvärsnittstudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Fysioterapi

  Författare :Linnea Olsson; Sofie Stjernberg; [2017]
  Nyckelord :Handboll; ungdom; motorisk kontroll; valgus knä; knäskada.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Titel: Samband mellan knäkontroll och motorisk kontroll hos unga handbollsspelare. Bakgrund: Inom handboll förekommer många riktningsförändringar och skador, såsom korsbandsskador. En korsbandsskada kan bero på flera faktorer, exempelvis dålig knäkontroll. LÄS MER