Sökning: "Sofie Svensson"

Visar resultat 1 - 5 av 71 uppsatser innehållade orden Sofie Svensson.

 1. 1. En pedagogisk verksamhet av kvalitet? En kvalitativ studie om förskollärares uppfattningar om möjligheter för att uppnå en pedagogisk verksamhet av kvalitet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Pernilla Andersson; Sofie Svensson; [2019]
  Nyckelord :förskola; förskollärarprofession; förutsättningar; kvalitet; ramfaktorer;

  Sammanfattning : Under de senare åren har vi tagit del av den högaktuella situation som råder ute på förskolorna. Flertalet debatter och grupprörelsen Förskoleupproret vittnar om att pedagoger blir stressade, sjukskrivna och upplever otillräcklighetskänslor. LÄS MER

 2. 2. Varför vill ingen jobba med försörjningsstöd? : En studie om socionomstudenters intresse för arbetet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Sofie Svensson; [2019]
  Nyckelord :interest; social assistance; social work student; work experience; working situation; arbetssituation; erfarenhet; försörjningsstöd; intresse; socionomstudent; socialtjänst.; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study examined the interest in working with social assistance among 211 Swedish BSW (Bachelor of Social Work) students. It also focused the relationship between the students’ interest and i) their prior work experience in the field, ii) their attitudes towards the Swedish social assistance system and iii) their attitudes towards the work situation within the field of social assistance. LÄS MER

 3. 3. Förekomst av smärta hos personer över 60 år med, respektive utan förmaksflimmer : En kvantitativ studie i samarbete med Swedish National Study on Aging and Care Blekinge

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Linn Svensson; Sofie Bodin; [2018]
  Nyckelord :förmaksflimmer; personcentrerad vård; smärta; äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Världen står inför en åldrande befolkning och med åldern ökar prevalensen av både förmaksflimmer och smärta. Efter hand som befolkningen ökar kommer sjukvården möta allt fler äldre patienter med komplexa sjukdomar. LÄS MER

 4. 4. Spelar det någon roll hur vi läser? : En sociokulturell studie om hur pedagoger använder boken vid högläsning i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Erika Svensson; Sofie Möller; [2018]
  Nyckelord :Sociokulturellt perspektiv; interaktion; handlingar; högläsning; förskola;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att undersöka vilka interaktioner som skapas under högläsningssituationer i förskolan. Forskningsfrågan lyder: “Vilka interaktioner skapas mellan pedagog, barn och boken i högläsningssituationer i förskolan?”. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer : En litteraturbaserad studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Sofie Svensson; Fatima Zahir; [2018]
  Nyckelord :breast cancer; experience; patient; suffering; women; bröstcancer; kvinnor; lidande; patient; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen som drabbar kvinnor. Omkring 20 kvinnor drabbas varje dag i Sverige och det ställs omkring 9000 bröstcancerdiagnoser per år. Att drabbas av bröstcancer är en upplevelse som innebär mycket sårbarhet och djup förtvivlan. LÄS MER