Sökning: "Sofie Tapper"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Sofie Tapper.

 1. 1. Kan supplementering med omega-3 sänka triglyceridnivåerna hos barn och ungdomar med hypertriglyceridemi?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Sofie Tapper; Erica Lilja Eriksson; [2020-08-24]
  Nyckelord :Hypertriglyceridemi; omega-3-supplementering; triglyceridnivåer; barn; ungdomar; Hypertriglyceridemia; omega-3 supplementation; triglyceride levels; children; adolescents;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel: Kan supplementering med omega-3 sänka triglyceridnivåerna hos barn ochungdomar med hypertriglyceridemi?Författare: Sofie Tapper och Erica Lilja ErikssonHandledare: Therese KarlssonExaminator: Anna WinkvistLinje: Dietistprogrammet, 180/240 hpTyp av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hpDatum: 2020-05-26BakgrundHjärt-kärlsjukdomar är den största dödsorsaken världen över och hypertriglyceridemi ökar risken att insjukna. Forskning hos vuxna har visat att supplementering med omega-3 har en triglyceridsänkande effekt vilket minskar risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdom. LÄS MER

 2. 2. Val av energieffektiviserande åtgärder: en studie av fastighetsägarnas investeringsbedömning vid renovering

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ekonomihögskolan; Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofie Tapper Jansson; Sara Hastig; [2014]
  Nyckelord :fastighetsägare; beslutsunderlag; investeringsbedömning; renovering; Energieffektiviserande åtgärder; Technology and Engineering; Business and Economics;

  Sammanfattning : In order to achieve the national climate goals in Sweden, energy-efficiency has been noticed as a strategic area. Despite of the possibility, investments in sustainable retrofit of building blocks are not prioritized among property owners. Instead, projects with a higher profit are chosen. LÄS MER

 3. 3. Detection of Neurotransmitters in the Human Brain Using Magnetic Resonance Spectroscopy

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för medicin och hälsaHälsouniversitetet

  Författare :Sofie Tapper; [2013]
  Nyckelord :GABA; MRS; MEGA-PRESS;

  Sammanfattning : There is an increasing interest in studying the concentration of the inhibitory neurotransmitter γ-Amino Butyric Acid (GABA), both in the healthy and diseased brain by using Magnetic Resonance Spectroscopy (MRS). Recent studies have shown correlations between an abnormal GABA concentration in certain regions of the brain and disorders as e.g. LÄS MER

 4. 4. Vad kan vi som inte ni kan? En fallstudie av ett konsultföretag utifrån den resursbaserade teorin

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofie Tapper Jansson; Julia Svensson; Malin Jakobsson; [2012]
  Nyckelord :Resursbaserad teori; VRIO-ramverket; konsultföretag; fallstudie; Ledarskaparna The resource-based view; the VRIO-framework; consultancy firm; case study; Ledarskaparna; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att ur ett resursbaserat perspektiv öka förståelsen för ett konsultföretags resursanvändning, och för de bakomliggande faktorer som skapar framgång i ett växande konsultföretag. Syftet är även att utreda om den resursbaserade teorin kan vara ett komplett analysverktyg för sådana företag. LÄS MER