Sökning: "Sofie Vengelin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sofie Vengelin.

  1. 1. “Jag sjunger hellre än bra”- Musikstunder i förskolan : En kvalitativ studie om pedagogers uppfattningar och erfarenheter om musik i förskolan

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

    Författare :Love Djäkner; Sofie Vengelin; [2020]
    Nyckelord :Förskola; Hermeneutik; Instrument; Kompetens; Musik; Musikstunder; Pedagoger.;

    Sammanfattning : Syftetmedstudienvarattutifrånläroplanensmålomattarbetamedmusikiförskolanundersöka                en grupp pedagogers uppfattningar och erfarenheter i arbetet med planerade musikstunder i            förskolan. Detta för att bidra till ökad förståelse om arbetet med musikstunder i förskolan. LÄS MER