Sökning: "Sofie Westerberg"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Sofie Westerberg.

 1. 1. Attityder till användning av ett digitalt verktyg för att förebygga arbetsrelaterad ohälsa i populationen statsfinansierade anställda : en enkätstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Ann-Sofie Westerberg; [2022]
  Nyckelord :work environment; digital tools; health-promoting work environment; Technology Acceptance Model; work-related ill health; Arbetsmiljö; digitala verktyg; hälsofrämjande arbetsliv; Technology Acceptance Model; arbetsrelaterad ohälsa;

  Sammanfattning : Introduktion En bra arbetsmiljö är av stor vikt för ett hälsosamt arbetsliv. Många människor drabbas av arbetsrelaterad ohälsa som kunde varit möjlig att förebygga om den uppmärksammats i tid. LÄS MER

 2. 2. Att främja sunda och regelbundna frukosvanor hos ungdomar : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Sara Palmqvist; Sofie Westerberg; [2012]
  Nyckelord :Frukost; hälsofrämjande; ungdomar; utbildning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Flertalet ungdomar äter idag inte frukost, det finns många olika anledningar till detta men det är konstaterat att det är när barnen kommer upp i tonåren som det blir allt vanligare att de avstår frukosten. För att främja folkhälsan är det av vikt att vända denna trend. LÄS MER

 3. 3. Smärta hos djur

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Helen Westerberg; Sofie Åberg; [2008]
  Nyckelord :animals; pain management; Tender Loving Care; TLC;

  Sammanfattning : We have made a litterature study about pain in animals. In this studie we have brought up areas like sign of pains in animals, pain relief and the care perspective. Pain is perceived when body tissue is damaged or nearly damaged by stimuli. LÄS MER