Sökning: "Sofie Westerberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sofie Westerberg.

 1. 1. Att främja sunda och regelbundna frukosvanor hos ungdomar : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Sara Palmqvist; Sofie Westerberg; [2012]
  Nyckelord :Frukost; hälsofrämjande; ungdomar; utbildning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Flertalet ungdomar äter idag inte frukost, det finns många olika anledningar till detta men det är konstaterat att det är när barnen kommer upp i tonåren som det blir allt vanligare att de avstår frukosten. För att främja folkhälsan är det av vikt att vända denna trend. LÄS MER

 2. 2. Smärta hos djur

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Helen Westerberg; Sofie Åberg; [2008]
  Nyckelord :animals; pain management; Tender Loving Care; TLC;

  Sammanfattning : We have made a litterature study about pain in animals. In this studie we have brought up areas like sign of pains in animals, pain relief and the care perspective. Pain is perceived when body tissue is damaged or nearly damaged by stimuli. LÄS MER