Sökning: "Sofie roos"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Sofie roos.

 1. 1. En genusanalys av barnlitteratur : Stereotypa och normbrytandekönsroller i böcker för yngre barn.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Petra Enhörning; Sofie Roos; [2019]
  Nyckelord :genus; stereotyp; normbrytande;

  Sammanfattning : Inledning I studien analyseras barnlitteratur ur ett genusperspektiv. I Läroplan för förskolan (Lpfö98rev.2016, s. 5) står det att tjejer och killar inte ska begränsas av stereotypa könsroller. LÄS MER

 2. 2. Chatbots in education : A passing trend or a valuable pedagogical tool?

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Sofie Roos; [2018]
  Nyckelord :Chatbot; Articial Intelligence Markup Language AIML ; Articial intelligence AI ; Education; Learning; E-learning; Chatbot; Articial Intelligence Markup Language AIML ; Artificiell intelligens AI ; Utbildning; Pedagogik; E-lärande;

  Sammanfattning : Digitalizing education and reinventing the learning experience is one of the big challenges in this age of information. In the eld of E-learning, the application of a chatbot as part of the education has shown interesting potential, both as a teaching and administrative tool. LÄS MER

 3. 3. Kommunikationens påverkan på delaktighet hos personer med demens

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emma Löfgren; Sofie Roos; [2017-02-13]
  Nyckelord :Delaktighet; demens; kommunikation; omvårdnad; person med demens; relation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet personer med en demenssjukdom blir allt fler. Enligt svensk lagstiftningska delaktighet eftersträvas så långt det är möjligt i all vård och omsorg. För en person meddemens minskar den kommunikativa förmågan under sjukdomens gång och symtomen somsjukdomen medför försvårar för personen med demens att vara delaktig. LÄS MER

 4. 4. “... de avancerade användarna får hjärnblödning över de inkompetenta kollegorna.” : En kvantitativ undersökning av grundskollärares digitala kompetens

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Sofie Roos; Givar Shabani; [2016]
  Nyckelord :Digital kompetens; Grundskola; Grundskolelärare; Samhällskunskapslärare; Nationella IT-strategier;

  Sammanfattning : Dagens samhällsutveckling drivs av digitaliseringen vilken blir allt mer genomgående i samhället och för med sig både möjligheter och utmaningar. Detta har bidragit till ett förslag om införa undervisning i digital kompetens i grundskolan, vilket Skolverket fick i uppdrag att presentera den 30 juni 2016. LÄS MER

 5. 5. Samarbete och ansvarsfördelning mellan socialtjänst och mottagningar för underhållsbehandling - En kvalitativ studie om de yrkesverksammas erfarenheter.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Josefine Hentzel; Sofie Christensen; [2015]
  Nyckelord :Cooperation; Division of responsibilities; Addiction; SIP; Lack of knowledge; Social Sciences;

  Sammanfattning : Authors: Sofie Christensen och Josefine Hentzel Title: Cooperation and division of responsibilities between social services and clinics for maintenance treatment. A qualitative study of the professionals' experiences. LÄS MER