Sökning: "Sofielunds industriområde"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sofielunds industriområde.

 1. 1. Kors och tvärs : en vision för urban grönska i förtätningen längs Kontinentalbanan i Malmö

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Sara Bauer; My Söderberg; [2019]
  Nyckelord :landskapsarkitektur; grönstruktur; urban grönska; förtätning; överdäckning; Kontinentalbanan; Malmö; Sofielunds industriområde; snabbcykelstråk;

  Sammanfattning : Tänk om en av Malmös stora barriärer, den järnväg som kallas Kontinentalbanan, skulle överdäckas och därigenom skapa möjlighet till ett grönstråk som förenar omgivande stadsdelar? Denna visionära tanke är startskottet på vårt examensarbete och det är därifrån vi har tagit avstamp i arbetet. Syftet med examensarbetet är att med landskapsarkitektur, och fokus på grönstrukturen, undersöka och visa på hur Malmö skulle kunna utvecklas om järnvägen som barriär försvinner. LÄS MER

 2. 2. a square, a park, a link : 3 additions to recreational urban space in Malmö

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad

  Författare :Karin Casslén; [2007]
  Nyckelord :Recreational planning; green structure; green space; green links; green parks; Drottningtorget; Södra Promenaden; Sofielunds industriområde;

  Sammanfattning : The project concept is to work with three different urban space forms in Malmö; a square, a park and a link, and a) enhance them to better fit in to the city landscape, b) improve the green structure and recreational range in Malmö according to the aims in Malmö Greenplan 2003 & c) pursuing these tasks with the research of PPS, Grahn, Kaplan and Turner in the back of my head.. LÄS MER