Sökning: "Soft Power"

Visar resultat 1 - 5 av 244 uppsatser innehållade orden Soft Power.

 1. 1. FÖRÄNDRADE VÄLFÄRDSATTITYDER I EUROPA? En komparativ fallstudie av välfärdsattityder mellan tre postkommunistiska och tre västerländska EU-medlemsländer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ebba Eriksson Wall; [2021-02-11]
  Nyckelord :Välfärdsattityder; Postkommunism; Östeuropa; Europeiska Unionen; Soft Power; Välfärdsregimer; Welfare attitudes; Postcommunism; Eastern Europe; European union; Soft Power; Welfare regimes;

  Sammanfattning : The following thesis aims to explore how welfare attitudes in east European countries havechanged since the resolution of the Soviet Union and the fall of communism. It also aims toexplore whether or not the European Unions “Soft power” affects eastern European countriesand drive them towards western convergence. LÄS MER

 2. 2. Att vinna den narrativa kampen: En berättelse om Ryssland, strategiska narrativ och en alternativ världsordning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Wilmer Rosell Ödén; [2021]
  Nyckelord :Soft Power; Strategic Narratives; Russian Soft Power; Authoritarian Soft Power; International Relations; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis builds upon the recent literature criticizing the conceptual flaws and liberal bias of soft power studies. It will be argued that these shortcomings have resulted in a faulty understanding of soft power and a rejection of the possibilities of authoritarian soft power. LÄS MER

 3. 3. Ett bekant hot : En studie av hur Kina konstruerat ett strategiskt narrativ kring Xinjiang

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Elenor Söderberg; [2021]
  Nyckelord :China; Soft power; Strategic narratives; Religious violence; Terrorism;

  Sammanfattning : This study intends to examine China’s use of religious violence and antiterrorism when constructing a narrative of the situation in Xinjiang. While the tensions in Xinjiang are not a new occurrence, their intensity has undoubtedly increased. LÄS MER

 4. 4. Synchrotrons as a Source for Soft X-Ray Lithography

  Master-uppsats, Lunds universitet/Synkrotronljusfysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Thomas Joseph Grandsaert Jr; [2021]
  Nyckelord :Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : To move to lower modes in extreme ultra-violet lithography (EUVL) technology (and keep up with Moore’s law), new sources of soft X-ray radiation must be developed. It is clear from previous studies that Free Electron Lasers (FELs) can easily meet the in-band power requirements at these lower wavelength modes, however detailed studies for insertion devices (undulators) as a soft X-ray lithography (SXL) source are due for a re-evaluation. LÄS MER

 5. 5. Montenegros ekonomiska samarbete med Kina – en säkerhetsfråga eller en politisk och ekonomisk möjlighet?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Amila Alidzanovic; [2021]
  Nyckelord :Montenegro; Kina; Belt and Road Initiative; 16 1; säkerhetsetori; WPR-analys; diskursanalys; Foucault; Jakimów; ”speech act”; avsäkerhetisering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis aims to provide a ”local” perspective on Montenegros own understanding of the country’s economic cooperation with China, within the framework of the Belt and Road Initiative. With a lack of discourse analysis and no case study with Montenegro as a case within the research on Belt and Road Initiative, this thesis also intends to cover this specific gap. LÄS MER