Sökning: "Soft losses"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden Soft losses.

 1. 1. Day Zero: Communicating the water crisis in Cape Town, 2015-2018 : A qualitative study about the communication during the water crisis and how the public responded to the messages

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013)

  Författare :Fredrik Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Water; water crisis; communication; South Africa; Day Zero; water use; Vatten; vattenkris; kommunikation; Sydafrika; Day Zero; vattenanvändning;

  Sammanfattning : Stigande urbanisering och större befolkningar har ökat trycket på städer och deras förmågor att förse alla med de vardagstjänster som städerna vanligtvis har kapacitet att erbjuda. Att förse alla med dricksvatten är något som har blivit en utmaning då vattenanvändningen har stigit samtidigt som vattentillgången varierar beroende på nederbörd, och potentiellt minskat på grund av klimatförändringarna. LÄS MER

 2. 2. Co-located and Distributed Teams in Software Development Projects : An evaluation of differences in terms of soft factors, performance and cost efficiency in co-located and distributed teams

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Sejla Manjusak; [2019]
  Nyckelord :Co-located teams; distributed teams; offshoring;

  Sammanfattning : Background It is evident that due to the globalization, offshoring and cross-national collaboration has become a natural evolution for many companies which have created the virtual world. The virtual world has many advantages, but when this is put into practice it turns out that there are also some disadvantages that affect the teams that are working with different sites. LÄS MER

 3. 3. Soft Migration from Traditional to Software Defined Networks

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Toma Liver; Mohammed Darian; [2019]
  Nyckelord :Software Defined Networking; Heterogeneous Network; SDN Migration; Hybrid SDN; SDN Controller; Traditional Network;

  Sammanfattning : The concept of Software Defined Networking (SDN) may be a way to face the fast growing computer network infrastructure with its demands and requirements. The concept is attracting the interest of enterprises to expand their respective network infrastructures, but one has to consider the impacts of migrating from an existing network infrastructure to an SDN network. LÄS MER

 4. 4. Utredning av stopptider i ett täcklacksmåleri verksamt inom fordonsindustrin

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/Tekniska Högskolan; Högskolan i Jönköping/Tekniska Högskolan

  Författare :Hilda Andersson; Lina Nygren Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :MDT; MTTR; FU; AU; TPM; RBM; RCM; TAK; OEE; Buffer system; Hard losses; Soft losses; Efficiency; MDT; MTTR; FU; AU; TPM; RBM; RCM; TAK; OEE; Buffertsystem; Hårda förluster; Mjuka förluster; Effektivitet.;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate and analyze stops that occur in the painting process of trucks; specifically related to the buffer system after the top coat process. Based on this investigation, improvements are presented in order to eliminate stops and improve overall assembly time. LÄS MER

 5. 5. Drakens son En objektstudie av en kinesisk skulptur på Röhsska Museet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Charlotte Rudbeck; [2018-06-18]
  Nyckelord :Ceramic; Glaze; Sculpture; China; Dragon;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen iKulturvård, Konservatorprogrammet15 hpInstitutionen för kulturvårdGöteborgs universitet2018:10 VT.... LÄS MER