Sökning: "Soft massage"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Soft massage.

 1. 1. Hästmassage - påverkan på beteende och salivkortisol

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Jessica Andersson; [2018]
  Nyckelord :massage; häst; beteende; effekt; stess; kortisol;

  Sammanfattning : Massage har genom tiderna använts för att smärtlindra samt öka välbefinnandet. Det är en manuell terapi där mjukdelar manipuleras i syftet att påverka läkande processer i det neuromuskuloskeletala systemet. LÄS MER

 2. 2. Betydelsen av mjuk massage i omvårdnaden : ur mottagarens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Qendrese Arifaj; Maria Grundström; [2017]
  Nyckelord :Experience; patient; soft massage; Mjuk massage; patient; upplevelse;

  Sammanfattning : I omvårdnaden använder sjuksköterskan beröringen dagligen vilken blir en central del för både patienten och sjuksköterskan. Vid sjukdom kan behovet av beröring komma till att öka, därmed får sjuksköterskans beröring större betydelse. Då mjuk massage är ett komplement kan den tillgodose detta behov. LÄS MER

 3. 3. RYTMISK INSMÖRJNING ENLIGT WEGMAN/HAUSCHKA – en intervjustudie om patienters upplevelser av beröringsterapi i öppenvård

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Maria Ström; [2016]
  Nyckelord :Integrative health care; Outpatient; Primary care; Qualitative study; Rhythmical Einreibungen according to Wegman Hauschka; Soft massage; Beröringsmassage; Beröringsterapi; Integrativ vård; Kvalitativ studie; Primärvård; Rytmisk insmörjning enligt Wegman Hauschka; Öppenvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Rytmisk insmörjning enligt Wegman/Hauschka (RI) är en beröringsterapi inom antroposofisk vård. RI utförs av sjuksköterskor inom landstingsfinansierad integrativ vård. Patienter får RI i primärvård, öppenvård och slutenvård. LÄS MER

 4. 4. Den expressiva beröringens effekt på personer med demenssjukdom

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Jeanette Granath; Caroline Hedin Mannelkvist; [2015]
  Nyckelord :expressive touch; dementia; agitation; aggression; expressiv beröring; demenssjukdom; agitation; aggressivitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Beröring är en integrerad del av det mänskliga beteendet och kan öka välbefinnandet samt ge en stunds lugn och ro. Inom omvårdad har intresset för kompletterande och alternativa behandlingar ökat för att behandla demensrelaterade symtom, såsom agitation och aggressivitet. LÄS MER

 5. 5. Upplevelser av mjuk massage ur ett patientperspektiv : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Sofia Bergman; Jeanette Pihlblad; [2014]
  Nyckelord :Mjuk massage; Patient; Upplevelser; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Aktuell forskning har exempelvis visat att patienter som drabbats av en stroke och fått massage under tiden på sjukhuset förbättrat sin förmåga att genomföra aktiviteter i det dagliga livet snabbare än kontrollgruppen.Syfte: Syftet var att beskriva patienters upplevelser av mjuk massage inom sjukvården. LÄS MER