Sökning: "Soil evaporation"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden Soil evaporation.

 1. 1. Application of HEC-HMS modelling on River Storån,Model evaluation and analysis of the processes by using soil moisture accounting loss method

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Författare :Pooja Makki Vijayaprakash; [2021]
  Nyckelord :River Storån; HEC-HMS; SMA; streamflow; baseflow; evapotranspiration; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : River Storån, a major tributary of Lake Bolmen which is a source of fresh water to Skåne county of Sweden is found to alter the color of water in the lake due to the presence of natural organic matter. Hence it is of utmost importance to study the river to understand the dynamics of generation and flow of water from the river to the lake. LÄS MER

 2. 2. Spårmängdsanalys av explosivämnen

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi

  Författare :Cheryl Loorents; [2020]
  Nyckelord :Spårmängdsanalys; explosivämnen; R-salt; TNT; PETN; LC-UV; SPE; LC-MS;

  Sammanfattning : There is an alarming increase of explosions with devastating consequences, the ultimate being loss of life. Furthermore, these kinds of substances have a toxic effect on animals, nature and humans if they are incorrectly disposed. LÄS MER

 3. 3. Conceptualizing green water within the planetary boundary for freshwater use

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Arne Tobian; [2019]
  Nyckelord :green water; planetary boundaries; land use modelling; physical geography; ecosystem analysis; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Anthropogenic land-use covers a constantly increasing fraction of the terrestrial surface area. By employing a dynamic global vegetation model, human-induced changes in the terrestrial water balance as compared to an undisturbed scenario were simulated. LÄS MER

 4. 4. Implications of a dynamic vertical root distribution for modelled water and carbon fluxes across selected ecosystems : incorporating a novel rooting scheme into LPJ-GUESS

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Lasse Keetz; [2019]
  Nyckelord :Physical Geography and Ecosystem Analysis; Ecosystem Modelling; LPJ-GUESS; Vertical Root Distribution; Dynamic Root Distribution; Carbon and Water Fluxes; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Roots play a key role in terrestrial carbon and water cycles, and therefore for the global climate system. They mediate plant evapotranspiration, influence photosynthetic processes and are responsible for atmospheric carbon transport into the pedosphere. Fine roots, in particular, are chiefly regulating water and nutrient uptake. LÄS MER

 5. 5. Skogliga bioinnovationer för ett fossilfritt jordbruk : en jämförande livscykelanalys på en bio- och fossilbaserad marktäckningsduk inom svenskt jordbruk

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Products

  Författare :Fredrik Langell; [2017]
  Nyckelord :biomaterial; bioplast; cellulosa; klimatpåverkan; LCA; odling; papper; LDPE; utsläpp;

  Sammanfattning : Den traditionellt fossilbaserade världsekonomin är ifrågasatt och anses ohållbar för vår framtid. En övergång mot en mer biobaserad ekonomi är därför i fokus på nationell och internationell nivå för att konfrontera klimat-, miljö- och resursproblematik. LÄS MER