Sökning: "Sokrates"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet Sokrates.

 1. 1. A study in alcohol : A comparison of data mining methods for identifying binge drinking risk factors in university students

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Sokrates Lamprou; [2021]
  Nyckelord :binge; drinking; binge-drinking; consumption; background factors; hazardous; data mining; alcohol; university students; logistic regression; random forest; decision trees;

  Sammanfattning : Hazardous alcohol consumption is an issue that affects a lot of university students today. Consuming alcohol tend to have a negative impact on both mental and physical aspects, which can lead to severe alcohol addictions in the future. LÄS MER

 2. 2. Frivilliga fel : den sokratiska paradoxen och Platons Staten

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Filosofiska institutionen

  Författare :Einar Johansson; [2020]
  Nyckelord :Plato; Republic; Socrates; err willingly; socratic paradox; akrasia; enkrasia; arete; Platon; frivillighetsparadoxen; den sokratiska paradoxen; Sokrates paradox; Staten; frivilliga fel; Sokrates; akrasia; enkrasia; arete;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöker jag hur två olika tolkningar av den sokratiska frivillighetsparadoxen ingen gör fel frivilligt påverkar möjligheten att förstå Platons dialog Staten. Min hypotes är att de två tolkningarna av frivillighetsparadoxen kastar ljus över diskussionen i Staten, och att det är nödvändigt att förstå frivillighetsparadoxens roll för att förstå vad som står på spel i Staten. LÄS MER

 3. 3. Prefekten Orestes : En maktanalys av skildringen av Praefectus Augustalis

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Jakob Björkegren; [2020]
  Nyckelord :Orestes; prefect; power; Hypatia; Cyril; Socrates; John of Nikiu; Damascius; Egypt; Alexandria; Praefectus Augustalis; Makt; Kyrillos; Sokrates; Johannes av Nikiu; Damaskios;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine and analyse how the Alexandrian prefect Orestes of late antiquity and his management of the events of 414-415 were depicted in the ancient sources: Socrates Scholasticus, John of Nikiu and Damascius. By applying S. LÄS MER

 4. 4. La interacción oral y las TIC en el aula de ELE : Un estudio sobre las actitudes de los profesores hacia las herramientas digitales.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Spanska

  Författare :Ingrid Petrovich; [2018]
  Nyckelord :Muntlig kommunikation; spanska som främmande språk; E L2; ELE; IKT i klassrummet; muntlig interaktion; digitala resurser.; Comunicación oral; español como lengua extranjera; E L2; ELE; Las TIC en el aula; interacción oral; recursos digitales.;

  Sammanfattning : En este estudio se ha investigado cómo noventa profesores de ELE en Suecia utilizan las TIC en su enseñanza y sus actitudes hacia las mismas a través de una encuesta digital. Los resultados presentados indican que a pesar de que no todos los docentes han recibido capacitación sobre cómo usar las TIC en el ámbito de la educación, la gran mayoría de éstos utiliza múltiples plataformas digitales de manera frecuente en el aula de español. LÄS MER

 5. 5. Närvaro i skolan är något mer än en ✔ i protokollet : En lärares sikte på praktisk kunskap i estetiska  kunskapsdimensioner

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Marie Umerkajeff; [2017]
  Nyckelord :practical knowledge; drama teacher; drama education; drama; theatre practice; alienation; aesthetic; artistic; pedagogy; didactics; teaching; mimesis; praktisk kunskap; dramapedagogik; dramautbildning; drama; teaterpraktik; alienation; förfrämlingande; estetisk; konstnärlig; pedagogik; didaktik; undervisning; mimesis;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ studie med ett hermeneutiskt anslag skrivet ur en dramalärares synvinkel om praktisk kunskap inom estetiska ämnen på gymnasiet. Metoden kallas ”Södertörns-modellen”, en professionell induktiv metod baserad på en fenomenologisk introspektion som hänvisas till som handlingssituationen. LÄS MER