Sökning: "Solar heat generation"

Visar resultat 1 - 5 av 88 uppsatser innehållade orden Solar heat generation.

 1. 1. Possibility for Positive Energy Retrofit in Borlänge

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för information och teknik

  Författare :Daniel Nay Myo Tun; Abideen Olaide Bakare; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The built environment accounts for 40% of annual carbon dioxide (C02) emissions. Among the total emissions, building operations generate approximately 27% annually. Other than this, building materials, infrastructural materials, and construction (embodied carbon) contribute to an additional 13% annually [1]. LÄS MER

 2. 2. Solar industrial heating with a hybrid solar collectors’ configuration and thermal storage : Dynamic simulation and techno-economic analysis

  Master-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Gisela Subirats Gonzalez; [2023]
  Nyckelord :Solar thermal; Thermal Energy Storage; TES; PV; Brenmiller; Absolicon.;

  Sammanfattning : This study investigates the feasibility and performance of a hybrid system integrating photovoltaic (PV) and solar thermal technologies for industrial process heat. By analyzing various parameters including cost, income, energy production, and system specifications, valuable insights are obtained. LÄS MER

 3. 3. Assessment of the integration of solar heat power into food drying processes

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för energivetenskaper

  Författare :Charalampos Psilopoulos; [2023]
  Nyckelord :Sustainable; sustainability; co2 reduction; feasibility; solar thermal; direct steam generation; drying; food industry; scope 1 emissions; sdg; sustainable development goals; spray drying; drum drying; powder; food; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The long-lasting usage of fossil fuels has brought its negative impact on the planet and thus the society is turning towards more environmentally sustainable solutions in every aspect of life. This master’s thesis discusses the novel topic of integrating concentrated solar thermal collectors, which directly produce steam, to drying processes in the food industry, which is proven to currently emit significant amounts of Greenhouse Gases (GHGs). LÄS MER

 4. 4. Investigation of impact of detached house buildings orientation on energy saving result of renovation scenarios and energy generation of installed PV panels in Växjö

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggd miljö och energiteknik (BET)

  Författare :Hassan Ali; [2023]
  Nyckelord :Detached; single-family house; energy measure; simulation; heat demand energy; archetype; renovation; PV electricity generation.;

  Sammanfattning : Most of the detached houses in Sweden were built more than 30 years ago, and most of them are oldand need a deep renovation. The renovation is an excellent opportunity to apply the energy measure witha combination of renewable energy such as PV solar, which could be a great option to reduce energyconsumption and contribute to reducing greenhouse emissions. LÄS MER

 5. 5. Egenproduktion av elektricitet via ett bränslecellsfordon på ett mikrobryggeri i Mellansverige : Analys av kostnader och systemverkningsgrad

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Lovisa Dahl; Matilda Hibner; [2023]
  Nyckelord :Electricity generation; brewery; availability of electricity; electrolysis; hydrogen; fuel cell.; Elproduktion; bryggeri; eltillgänglighet; elektrolys; vätgas; bränslecell.;

  Sammanfattning : För att uppnå de globala målen för hållbar utveckling krävs en omställning i dagensenergisystem, där fossila resurser bör ersättas med förnybara energikällor såsom soloch vindkraft. Då dessa energikällor har en intermittent energiproduktion, krävsenergilager för att de ska kunna ta över som huvudsakliga energikällor. LÄS MER