Sökning: "Solar panels"

Visar resultat 1 - 5 av 273 uppsatser innehållade orden Solar panels.

 1. 1. Hur placering av solceller kan bidra till att möta en byggnads effektbehov

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Byggteknik och byggd miljö; Uppsala universitet/Byggteknik och byggd miljö

  Författare :Emma Dahl; Carolina Wallerström; [2020]
  Nyckelord :Solceller; integrerade solceller; egenanvändning; självförsörjning;

  Sammanfattning : The solar power accounts for only 0.2% of the Swedish power production in 2019. However, the solar power market is growing at a fast rate. Solar power production needs to be utilized instantly locally, for example in a building or else it is fed to the grid. LÄS MER

 2. 2. Ashish Vivekar (2020) Evaluation of methodology for estimating crop yield from multispectral UAV images : a case study at Lönnstorp, Sweden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Ashish Vivekar; [2020]
  Nyckelord :Physical Geography and Ecosystem analysis; Multispectral Sensor; Radiometric Correction; Reflection calibration; Phenology; GEM; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Adaptation of modern Unmanned Aerial Vehicle (UAV) and multispectral sensor technology in agriculture can enhance the capacity to accurately monitor crops. But these technologies come with its own set of challenges. LÄS MER

 3. 3. Solcellspaneler på kulturhistoriska tak – En skänk från ovan? : En komparativ fallstudie om Fläckebo kyrka och Stuguns nya kyrka

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturvård

  Författare :Humla Dahl; [2019]
  Nyckelord :solenergi; solceller; solcell; solcellspanel; solcellspaneler; solpanel; solpaneler; kyrka; kyrkor; kulturhistoriskt värde; kulturhistoriskt värdefull; kulturhistorisk; värde; värdefull; förvanskning; förminskning; förnyelsebar energi; förnyelsebar; energi; Fläckebo kyrka; Stuguns nya kyrka; Stuguns kyrka; Virke kyrka; Stugun; Fläckebo; Virke;

  Sammanfattning : Följande undersökning är en komparativ fallstudie av två tillståndsansökningar, genomförda i enlighet med Kulturmiljölag 1988:950, gällande solcellspaneler på kyrkligt kulturminne. Undersökningar belyser Fläckebo kyrka i Västmanlands län och Stuguns nya kyrka i Jämtlands län och studerar hur dessa fått avslag, respektive bifall till montering av solcellspaneler på kyrkobyggnadernas tak. LÄS MER

 4. 4. Utvärdering av PV/T i Sverige : PV/T som alternativ till PV och som energiprestandaförbättrande åtgärd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Eric Widéen; Dimitrios Tsantaridis; [2019]
  Nyckelord :energi; solenergi; solel; solvärme; solceller; solfångare; pv; pv t; energiprestanda;

  Sammanfattning : This master thesis was performed for the consulting firm WSP in collaboration with the think tank Besmå. The main aim of the thesis was to examine if photovoltaic/thermal solar systems (PV/T-systems) is suitable for single family houses in Sweden and if it can be a more viable option than photovoltaic systems based on economical and energy performance aspects. LÄS MER

 5. 5. Robust attitude control of a spacecraft with flexible dynamics

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Francesco Giuliano; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The employment of Electrical Propulsion, to reduce the cost of satellites, has also increasedthe use of large solar arrays. Such solar panels are associated with low-frequency resonantmodes, and to ensure fine pointing of the satellite, the attitude control should not excitethese modes. LÄS MER