Sökning: "Solar panels"

Visar resultat 1 - 5 av 234 uppsatser innehållade orden Solar panels.

 1. 1. Improving energy security for individual households during outages : A simulation study for households in Sweden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Fasta tillståndets fysik

  Författare :Amelie Bennich; [2019]
  Nyckelord :Off-grid; Energy security; Solar power; Energy storage; Outage;

  Sammanfattning : In this study, it was investigated how individual households could manage security of supply during an outage by installing a local energy system that could operate independently from the electricity grid. By installing local renewable off-grid energy systems, households could guarantee an uninterrupted supply of energy even during an outage on the electricity grid, while also increasing their energy autonomy during normal circumstances. LÄS MER

 2. 2. Årsvärmefaktor för bergvärmepumpar i Norden : En undersökande studie av prestanda enligt EU:s standard för energimärkning

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Jessica Kvist; [2018]
  Nyckelord :årsvärmefaktor; bergvärmepumpar; EU-standard; SCOP; prestanda; tappvarmvatten; framledningstemperatur; värmebehov; klimat;

  Sammanfattning : Europeiska Unionen, EU, har som mål att år 2020 skall minst 20 % av energianvändningen i medlemsstaterna vara från förnyelsebar energi. En stor del av energianvändningen idag är för uppvärmning av hus och vatten. Samtidigt som allt sker strålar solen energirika strålar mot jordklotet. LÄS MER

 3. 3. Systemanalys av termisk samverkan mellan solceller och värmepump i flerbostadshus : Modellering och scenarioanalyser av innovativa systemutformningar samt  väderförhållanden med fokus på energi, klimat och ekonomi

  Master-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Gustav Green; [2018]
  Nyckelord :energisystem; fastighet; COP;

  Sammanfattning : Att arbeta mot minskad klimatpåverkan är centralt i dagens samhälle och ett måste för en hållbar utveckling. Ett omdiskuterat område är utfasningen av äldre, fossilt baserad, elproduktion för att ge plats åt förnybar elproduktion. Det vill säga ”grön el”. Solceller, en typ av grön el, har under de senaste åren blivit billigare. LÄS MER

 4. 4. Integrering av Savonius-vindturbiner och solpaneler

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Kristofer Kihlberg; [2018]
  Nyckelord :Hybridsystem; Savonius; Vindkraft; Solpanel; Vertikalaxlad;

  Sammanfattning : This thesis considers the integration between Savonius wind turbines and photovoltaics to form a hybrid power system. Different integration techniques were studied to find the most suited technique and the necessary components. LÄS MER

 5. 5. Visualization of electricity consumption and solar panel production for house owners

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Filip Hammarberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In only two hours, the earth receives sunlight containing the amount of energy equivalent to one year’s electricity consumption of the entire population. Yet only 0.09 percent of the electricity production in Sweden 2016 came from solar energy. LÄS MER