Sökning: "Solar panels"

Visar resultat 1 - 5 av 226 uppsatser innehållade orden Solar panels.

 1. 1. Amasonen : A Design Proposal for a Mixed-Use Building with Integrated Solar Cells

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Ellinor Gros; [2018]
  Nyckelord :PV-cells; PV-System; Integrated Solar Cells; Renewable Energy Resources; Integrerade Solceller; Solcellssystem; Förnybar Energi;

  Sammanfattning : With the growing energy consumption in the world today, the decreasing amount of fossil fuels and their negative impact on the environment, developments and greater use of renewable energy resources is crucial. One of the promising environmentally friendly energy resources is solar power. LÄS MER

 2. 2. Energieffektivisering av miljonprogrammet i samband med våningspåbyggnad : Energisimulering i IDA ICE

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Pola Aziz; Kelvin Huynh; [2018]
  Nyckelord :BBR; PBL; IDA ICE; energy; FTX-system; FX-system; solar panels; renovation; story extension; extension; reconstruction; million program; energy; energy requirements; energy performance; energy saving measures; BBR; PBL; IDA ICE; energy; FTX-system; FX-system; solar panels; renovation; story extension; extension; reconstruction; million program; energy; energy requirements; energy performance; energy saving measures;

  Sammanfattning : En stor del av alla bostäder som byggdes mellan 1965-1974 brukar betecknas miljonprogrammet. Efter 40-50 års förbrukning har byggnaderna uppnått sin tekniska livslängd och är därför i behov av renovering. LÄS MER

 3. 3. Årsvärmefaktor för bergvärmepumpar i Norden : En undersökande studie av prestanda enligt EU:s standard för energimärkning

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Jessica Kvist; [2018]
  Nyckelord :årsvärmefaktor; bergvärmepumpar; EU-standard; SCOP; prestanda; tappvarmvatten; framledningstemperatur; värmebehov; klimat;

  Sammanfattning : Europeiska Unionen, EU, har som mål att år 2020 skall minst 20 % av energianvändningen i medlemsstaterna vara från förnyelsebar energi. En stor del av energianvändningen idag är för uppvärmning av hus och vatten. Samtidigt som allt sker strålar solen energirika strålar mot jordklotet. LÄS MER

 4. 4. Energikartläggning av 30-tals villa i Ljusdal : Utredning av värme- och ventilationssystem samt lönsamhetsanalys av solcellsanläggning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem

  Författare :Jonna Olsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna energikartläggning syftar till att presentera förslag på passande ventilations- och uppvärmningslösning, samt att undersöka möjligheterna att installera en solcellsanläggning för en fastighet i Våxäng, Ljusdal. Fastigheten är en 30-tals stenvilla med krypgrund som ska totalrenoveras och byggas ut inklusive byte av fönster till 3-glasfönster, golven renoveras och ventilation skall installeras. LÄS MER

 5. 5. Systemanalys av termisk samverkan mellan solceller och värmepump i flerbostadshus : Modellering och scenarioanalyser av innovativa systemutformningar samt  väderförhållanden med fokus på energi, klimat och ekonomi

  Master-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Gustav Green; [2018]
  Nyckelord :energisystem; fastighet; COP;

  Sammanfattning : Att arbeta mot minskad klimatpåverkan är centralt i dagens samhälle och ett måste för en hållbar utveckling. Ett omdiskuterat område är utfasningen av äldre, fossilt baserad, elproduktion för att ge plats åt förnybar elproduktion. Det vill säga ”grön el”. Solceller, en typ av grön el, har under de senaste åren blivit billigare. LÄS MER