Sökning: "Solar panels"

Visar resultat 1 - 5 av 242 uppsatser innehållade orden Solar panels.

 1. 1. Improving energy security for individual households during outages : A simulation study for households in Sweden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Fasta tillståndets fysik

  Författare :Amelie Bennich; [2019]
  Nyckelord :Off-grid; Energy security; Solar power; Energy storage; Outage;

  Sammanfattning : In this study, it was investigated how individual households could manage security of supply during an outage by installing a local energy system that could operate independently from the electricity grid. By installing local renewable off-grid energy systems, households could guarantee an uninterrupted supply of energy even during an outage on the electricity grid, while also increasing their energy autonomy during normal circumstances. LÄS MER

 2. 2. Building-Integrated Photovoltaics for a Habitat on Mars : A Design Proposal Based on the Optimal Location and Placement of Integrated Solar Cells

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Anna Schylander; [2019]
  Nyckelord :Building-integrated solar cells; Solar energy; Mars;

  Sammanfattning : The ever-increasing challenges that we face with our consumption of resources on Earth are factors which have prompted researchers to show interest in studying the possibilities of human habitat on other celestial bodies. Mars is a stone planet and is at such distance from the sun that it could be feasible for future settlements with the right technology and solutions. LÄS MER

 3. 3. How is development affecting sustainable livelihoods and disaster risk: A case study of a coastal community in Fiji

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Jennifer Gustavsson; Malin Wiskman; [2019]
  Nyckelord :Sustainable livelihood; Disaster risk; Fiji; Risk management; Development; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate how development have affected access to sustainable livelihood capitals and how the perceived access to these capitals have changed in the past decades in Dravuwalu, a coastal society in Fiji. A case-study was conducted in the village of Drawuvalu. LÄS MER

 4. 4. Årsvärmefaktor för bergvärmepumpar i Norden : En undersökande studie av prestanda enligt EU:s standard för energimärkning

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Jessica Kvist; [2018]
  Nyckelord :årsvärmefaktor; bergvärmepumpar; EU-standard; SCOP; prestanda; tappvarmvatten; framledningstemperatur; värmebehov; klimat;

  Sammanfattning : Europeiska Unionen, EU, har som mål att år 2020 skall minst 20 % av energianvändningen i medlemsstaterna vara från förnyelsebar energi. En stor del av energianvändningen idag är för uppvärmning av hus och vatten. Samtidigt som allt sker strålar solen energirika strålar mot jordklotet. LÄS MER

 5. 5. Systemanalys av termisk samverkan mellan solceller och värmepump i flerbostadshus : Modellering och scenarioanalyser av innovativa systemutformningar samt  väderförhållanden med fokus på energi, klimat och ekonomi

  Master-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Gustav Green; [2018]
  Nyckelord :energisystem; fastighet; COP;

  Sammanfattning : Att arbeta mot minskad klimatpåverkan är centralt i dagens samhälle och ett måste för en hållbar utveckling. Ett omdiskuterat område är utfasningen av äldre, fossilt baserad, elproduktion för att ge plats åt förnybar elproduktion. Det vill säga ”grön el”. Solceller, en typ av grön el, har under de senaste åren blivit billigare. LÄS MER