Sökning: "Solceller"

Visar resultat 1 - 5 av 347 uppsatser innehållade ordet Solceller.

 1. 1. Solcellsanläggningar påsvenska småhus : Möjligheter och begränsningar

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :Tatiana Kireeva; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta arbete handlar om småhus i Sverige som är helt eller delvis självförsörjande på el. Fokusligger på solceller som huvudteknik för att producera el. LÄS MER

 2. 2. A Study of Energy Saving Actions in Older Buildings in Sweden

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :OSCAR LEFFLER; NASSIF MANSOUR; [2018]
  Nyckelord :Energy saving technologies; exhaust air heat pump; drain water heat recovery; insulation; geothermal heat pump; photovoltaics; return on investment; energy performance contracting; payback period; climate shell improvement; technical installations; calibration; housing associations; real estate managers; decision making; status quo bias.; Energibesparingsteknik; frånluftsvärmepump; spillvattenvärmeåtervinning; isolering; bergvärmepump; solceller; direktavkastning; energibesparingskontrakt; återbetalningsperiod; klimatskalförbättringar; tekniska installationer; kalibrering; bostadsförening; fastighetsförvaltare beslutsfattning; status quo bias.;

  Sammanfattning : Modern energy saving technologies are become increasingly mature, easier to implement and financially profitable. Both the European Union and the Swedish government have directives with goals regarding energy savings for the year 2020 and 2030. LÄS MER

 3. 3. Prismodell på solceller : En vägledning för dig som vill installera solceller i Sverige.

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Sven-Inge Möller; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This paper is a tutorial for homeowners in Sweden that is about to install solar cells and it gives apicture of the current economic conditions. The pricing is produced by analyzing invoices from thecompany Nyedal solar energy. LÄS MER

 4. 4. Årsvärmefaktor för bergvärmepumpar i Norden : En undersökande studie av prestanda enligt EU:s standard för energimärkning

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Jessica Kvist; [2018]
  Nyckelord :årsvärmefaktor; bergvärmepumpar; EU-standard; SCOP; prestanda; tappvarmvatten; framledningstemperatur; värmebehov; klimat;

  Sammanfattning : Europeiska Unionen, EU, har som mål att år 2020 skall minst 20 % av energianvändningen i medlemsstaterna vara från förnyelsebar energi. En stor del av energianvändningen idag är för uppvärmning av hus och vatten. Samtidigt som allt sker strålar solen energirika strålar mot jordklotet. LÄS MER

 5. 5. Dimensionering och optimering av ett PV-system för en elintensiv industribyggnad i södra Norrland : En fallstudie med avseende på teknik, ekonomi och klimat

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem

  Författare :Tobias Skeppstedt; [2018]
  Nyckelord :PV-system; dimensionering; optimering; tillverkningsindustri; ekonomisk återbetalningstid; växthusgasutsläpp; elmix;

  Sammanfattning : Utbyggnaden av PV‑system (solcellsanläggningar) har ökat exponentiellt under senare år, både internationellt och i Sverige. Några av anledningarna till detta är framförallt att tekniken blir billigare och allt mer effektiv, samt att tekniken ses som en av lösningarna på problematiken kring klimatförändringar. LÄS MER