Sökning: "Solceller"

Visar resultat 1 - 5 av 339 uppsatser innehållade ordet Solceller.

 1. 1. Solcellsanläggningar påsvenska småhus : Möjligheter och begränsningar

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :Tatiana Kireeva; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta arbete handlar om småhus i Sverige som är helt eller delvis självförsörjande på el. Fokusligger på solceller som huvudteknik för att producera el. LÄS MER

 2. 2. Prismodell på solceller : En vägledning för dig som vill installera solceller i Sverige.

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Sven-Inge Möller; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This paper is a tutorial for homeowners in Sweden that is about to install solar cells and it gives apicture of the current economic conditions. The pricing is produced by analyzing invoices from thecompany Nyedal solar energy. LÄS MER

 3. 3. Årsvärmefaktor för bergvärmepumpar i Norden : En undersökande studie av prestanda enligt EU:s standard för energimärkning

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Jessica Kvist; [2018]
  Nyckelord :årsvärmefaktor; bergvärmepumpar; EU-standard; SCOP; prestanda; tappvarmvatten; framledningstemperatur; värmebehov; klimat;

  Sammanfattning : Europeiska Unionen, EU, har som mål att år 2020 skall minst 20 % av energianvändningen i medlemsstaterna vara från förnyelsebar energi. En stor del av energianvändningen idag är för uppvärmning av hus och vatten. Samtidigt som allt sker strålar solen energirika strålar mot jordklotet. LÄS MER

 4. 4. Dimensionering och optimering av ett PV-system för en elintensiv industribyggnad i södra Norrland : En fallstudie med avseende på teknik, ekonomi och klimat

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem

  Författare :Tobias Skeppstedt; [2018]
  Nyckelord :PV-system; dimensionering; optimering; tillverkningsindustri; ekonomisk återbetalningstid; växthusgasutsläpp; elmix;

  Sammanfattning : Utbyggnaden av PV‑system (solcellsanläggningar) har ökat exponentiellt under senare år, både internationellt och i Sverige. Några av anledningarna till detta är framförallt att tekniken blir billigare och allt mer effektiv, samt att tekniken ses som en av lösningarna på problematiken kring klimatförändringar. LÄS MER

 5. 5. Miljökrav på solceller : En utredning om koldioxidutsläpp från kristallina kiselsolceller

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för fysik och astronomi

  Författare :Kristin Vanky; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This master thesis is an investigation of environmental sustainability of photovoltaic (PV) modules. The purpose is to examine how purchasers of PV systems could put requirements on the modules so that their life-cycle carbon dioxide emissions reduces in the most effective way. LÄS MER