Sökning: "Solceller"

Visar resultat 1 - 5 av 484 uppsatser innehållade ordet Solceller.

 1. 1. Large Scale Photovoltaic Market Analysis In Italy

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Federico Annese; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The environmental targets set by Europe of reaching a net zero carbon emission by 2050 and the European Green Deal have increased the environmental targets previously set. The Italian government managed to reach the targets set by 2020 in advance and started to work on the 2030 targets in 2017. LÄS MER

 2. 2. Synthesis and Characterization of Copper Halide Complex Materials

  Master-uppsats, KTH/Tillämpad fysikalisk kemi

  Författare :Hiroki Tomita; [2021]
  Nyckelord :Copper halide complexes; Coordination polymers; Photoluminescence; Bidentate ligands; Applications of thin films; Kopparhalogenidkomplex; koordinationspolymerer; fotoluminiscens; bidentata ligander; tillämpningar av tunna skikt;

  Sammanfattning : Energiförbrukning är ett hett ämne i världen idag, eftersom världens befolkning fortsätter att växa. Som ett resultat ökar också den globala energiförbrukningen snabbt och utsläppen av koldioxid därmed, vilket påverkar global uppvärmning och klimatförändringar. LÄS MER

 3. 3. Återvinning av solcellsmoduler i Sverige : En undersökning av de energitekniska, ekonomiska och politiska förutsättningarna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Stephanie Andersson; [2021]
  Nyckelord :Circular economy; End-of-life management; Energy requirement; Photovoltaic modules; PV Recycling; Silicon modules; Thin film modules; Waste management; Avfallshantering; Cirkulär ekonomi; End-of-life management; Energiåtgång; Innovationskritiska material; Monokristallina solceller; Polykristallina solceller; Solcellsmoduler; Solcellsåtervinning; Tunnfilmssolceller;

  Sammanfattning : The solar industry is one of the fastest-growing energy industries in the global market. The reason is a combination of the falling prices of modules and inverters and increased conversion to fossil-free energy production. LÄS MER

 4. 4. Energilösningar för en energismart stadsdel

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för Energivetenskaper

  Författare :Pontus Dahl; Nicholas Näslund Sandmark; [2021]
  Nyckelord :Energismarta städer; netto-noll energianvändning; energilösningar; solceller; PV; solfångare; PT; solhybrider; PVT; geoenergisystem; bergvärme; borrhålslager; värmepump; Polysun; EED; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The aim of this master thesis is to conclude how the energy systems of smart cities can be designed to achieve an annual net-zero energy consumption. The study investigated different techniques that can be used for producing and storing energy locally. This was implemented on a planned residential project located in Veberöd, south of Scania. LÄS MER

 5. 5. Harmoniserad elektrifiering av luftfarten

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för Energivetenskaper

  Författare :Annie Olofsson; [2021]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Elektrifieringstrenden inom transportsektorn tycks under hösten ha lämnat marken; elflyg anses vara ett av svaren på hur luftfarten skall reducera sin omdebatterade klimatpåverkan i framtiden. En ökning av tunga elektrifierade fordon, inklusive flyg, resulterar i konsekvenser för elsystemet sett till ökat effektbehov och nya lastprofiler. LÄS MER