Sökning: "Solceller"

Visar resultat 1 - 5 av 415 uppsatser innehållade ordet Solceller.

 1. 1. Framtida återvinning av solcellspaneler i Sverige – en kvantitativ analys och intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Anna Ouchterlony; [2020]
  Nyckelord :Solceller; solpaneler; kritiska metaller; materialintensitet; resurseffektivitet; metallåtervinning; kretslopp; cirkulär ekonomi; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In Sweden, the amount of solar power has increased and so has the amount of installed solar panels. The purpose of this paper is to analyze the current state of knowledge about the handling and future recycling of the obsolete solar panels, originally installed between 2009 and 2018. LÄS MER

 2. 2. Hur placering av solceller kan bidra till att möta en byggnads effektbehov

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Byggteknik och byggd miljö; Uppsala universitet/Byggteknik och byggd miljö

  Författare :Emma Dahl; Carolina Wallerström; [2020]
  Nyckelord :Solceller; integrerade solceller; egenanvändning; självförsörjning;

  Sammanfattning : The solar power accounts for only 0.2% of the Swedish power production in 2019. However, the solar power market is growing at a fast rate. Solar power production needs to be utilized instantly locally, for example in a building or else it is fed to the grid. LÄS MER

 3. 3. Optimering av lokalt likströmsnät : En fallstudie i att maximera utnyttjandet av ett energidelningsnät

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Elektricitetslära

  Författare :Erik Jonasson; [2020]
  Nyckelord :solceller; energidelning; batterilager; kontor; energidelningsnät;

  Sammanfattning : In this thesis, the usage of a local DC-grid for energy sharing is optimized. Expansion of existing PV facilities to increase energy production and implementation of an energy storage system is evaluated. LÄS MER

 4. 4. Energi- och effektåtgärder vid renovering av bostadshus : Fallstudie på bostadsområde från 1960

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Fasta tillståndets fysik

  Författare :Hanna Marklund; [2020]
  Nyckelord :effekt; energi; åtgärder; renovering; bostadshus; 1960; effektsignatur; fjärrvärme; bostadsbolag; solvärme; borrhålslagring; solceller; vätgaslagring;

  Sammanfattning : There are several residential buildings in Sweden today that are in need of renovations and if this is done in a clever and energy efficient way it has potential to help achieve Sweden’s political energy and climate goals. The purpose of this thesis is to analyse one of Uppsalahem’s older residential areas for future renovations, with focus on energy and power solutions for energy efficiency, energy production and storage. LÄS MER

 5. 5. Utvärdering av vätgaslagring för att reducera eleffektuttaget i en kommersiell byggnad med solelproduktion

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Byggteknik och byggd miljö; Uppsala universitet/Byggteknik och byggd miljö

  Författare :Katarina Widing; Inga Sjöberg; [2020]
  Nyckelord :vätgas; vätgaslagring; eleffekttoppar; effekttoppar; energilagring; säsongsenergilagring; kommersiell byggnad; solceller;

  Sammanfattning : Hydrogen can be produced by solar power driven electrolysis and then be long-termed stored until an electrical demand emerge. Therefore, hydrogen energy storage have the potential to solve the issues with seasonal energy mismatch that generally occur in buildings with solar production. LÄS MER