Sökning: "Soldater"

Visar resultat 1 - 5 av 164 uppsatser innehållade ordet Soldater.

 1. 1. Våldtäkt som krigsvapen i väpnade konflikter – Hur kan rättvisa skipas

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Karolina Forssblad; [2019]
  Nyckelord :ICC; Våldtäkt; Brott mot mänskligheten; Väpnade konflikter; FN:s säkerhetsråd; Internationell straffrätt; Folkrätt.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Våldtäkter som ett krigsvapen i väpnade konflikter utgör en av historiens stora tystnader. Det var först under 1990-talet, genom de internationella krigsförbrytartribunalerna i forna Jugoslavien (ICTY) och Rwanda (ICTR), som det internationella samfundet uttryckligen erkände våldtäkt som brott mot mänskligheten. LÄS MER

 2. 2. Civilreligiösa krigare? Angående amerikansk civilreligion inom USA:s militära verksamhet och dess påverkan på amerikanska soldater. : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Tove Larsson; [2019]
  Nyckelord :civilreligion; föreställningar; identitet; litteraturöversikt; militär verksamhet; social identitetsteori; social verklighet; soldater;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka på vilket sätt den amerikanska civilreligionen visar sig inom den amerikanska militären och hur den kan inverka på eventuella föreställningar om och påverka identiteten hos de amerikanska soldaterna. Studien genomförs med hjälp av en litteraturöversikt och dess material består av vetenskapliga artiklar. LÄS MER

 3. 3. Försörjningstrygghet - I nationens intresse?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL); Högskolan i Halmstad/Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL)

  Författare :Fredrik Onbiner; Magnus Sjölund; [2019]
  Nyckelord :Försörjning; leveranssäkerhet; försörjningstrygghet; värdekedja; strategisk design; ammunition; Försvarsmakten; Försvarets materielverk; fred; kris; krig; LUFS; Lagen om upphandling inom Försvars och Säkerhetsområdet;

  Sammanfattning : Att Försvarsmakten och våra soldater i alla händelser har ammunition till sina vapen kan tyckas vara en självklarhet. Men att skapa de mest optimala och kostnadseffektiva förutsättningarna för att trygga försörjningen av all denna ammunition är en utmaning. LÄS MER

 4. 4. Hemvärnssoldat i elden! : En kvalitativ studie om hur hemvärnssoldaten påverkas av sitt deltagande i de omfattande skogsbränderna

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Martin Heidgren; Robert Ramstedt; [2019]
  Nyckelord :Hemvärnet; skogsbränder; frivillighet; Försvarsmaktens stöd till samhället;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur Hemvärnets personal påverkas av sitt deltagande i de stora stödinsatserna, särskilt vid de stora skogsbränderna 2014 och 2018. Det vill säga hur dessa soldater upplevt sitt deltagande i insatserna samt vilka erfarenheter de har dragit. LÄS MER

 5. 5. Indelt soldat - och sen ... : Vad hände med de indelta soldaterna efter de fått avsked? En studie över avskedade soldater från Väse socken i Värmland.

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Anette Carlsson; [2019]
  Nyckelord :indelta soldater; allmoge; 1700-tal;

  Sammanfattning : .... LÄS MER