Sökning: "Sole Custody"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden Sole Custody.

 1. 1. Jämställt, inte alltid för barnens bästa? : En kritisk diskursanalys om hur föreställningar kring mammaroller och papparoller påverkar utfallet i vårdnadstvister.

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Milla Hanseblad; Jennie Rehbinder; [2019]
  Nyckelord :Sole Custody; Parenting; Care Abilities; Gender Roles; Ensam vårdnad; Föräldraskap; Könsroller; Föräldraomsorg;

  Sammanfattning : Statistiken och mäns upplevelser av vårdnadstvister antyder att mammor har flera fördelar i de vårdnadstvister som leder fram till ensam vårdnad. I vår studie genomför vi en kritisk diskursanalys av de domar som har lett fram till ensam vårdnad i Stockholms tingsrätt under år 2018. LÄS MER

 2. 2. Betydelsen av föräldrarnas kön i vårdnadstvister : En kvalitativ innehållsanalys av domstolsbeslut

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Isabel Munther; [2019]
  Nyckelord :Custody disputes; sole custody; gender; court; jugement; mothers; fathers; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine how the Swedish court reason, argues and legitmizes mothers and fathers to get sole custody. In Sweden, mothers got sole custody twice as many times as fathers. LÄS MER

 3. 3. Tolkning av barnets bästa i vårdnadstvister särskilt i mål T 11396-17 

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Sandra Augustsson; Lovis Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Barnets bästa; mål T 11396-17; vårdnadstvist; familjerätt; umgängessabotage; barnmisshandel; riskbedömning; socialnämnden; SOU 2017:6; familjerätten; kapitel 6 föräldrabalken.;

  Sammanfattning : A child's best interest is a subject that affects many people, not least in custody battles. The United Nations Convention on the Rights of the Child and national legislation in, for example, the Children and Parents Code aims to protect and strengthen children's legal status in society and in custody disputes. LÄS MER

 4. 4. Vad är en god förälder? En kritisk diskursanalys av hovrättens argument för gemensam respektive ensam vårdnad

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Sara Bäckström; Evelina Kristensson; [2018]
  Nyckelord :parents; appeal court; joint custody; sole custody; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to get a deeper understanding about which arguments the appeal court in Sweden presents to motivate their decision in a custody dispute. The main focus was to explore the differences between the assessment for joint and sole custody. LÄS MER

 5. 5. Mamma, pappa - och sedan barn? - Om bilden av föräldrarna i relation till principen om barnets bästa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Iara Laxén; [2017]
  Nyckelord :familjerätt; barnets bästa; vårdnadsmål; genusrättsvetenskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur synen på en lämplig förälder och föräldrarnas kön framställs och påverkar vid vårdnadstvister samt hur det står i relation till principen om barnets bästa. Det har gjorts genom att analysera, undersöka och diskutera hur föräldrarna beskrivits av socialnämnder och i domar. LÄS MER