Sökning: "Sole proprietorships"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Sole proprietorships.

 1. 1. Enskild firma, aktiebolag eller både och? : skatteskillnader och andra effekter i lantbruksföretag

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Erik Bertilsson; Albin Skure; [2019]
  Nyckelord :aktiebolag; enskild firma; företagsform; ägarskifte; generationsskifte; mjuka värden; risk; lönsamhet; lantbruksföretag; företagsledning; skatt;

  Sammanfattning : Rationaliseringen av svenskt jordbruk leder till större enheter och högre omsättning, vilket gör valet av företagsform allt viktigare för lantbruksföretagare. Aktiebolag för driften ökar i popularitet hos lantbruksföretagare. LÄS MER

 2. 2. Handelsbolag och underprisöverlåtelser - en studie i effekterna av en stoppregel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Lukas Norrsell; [2016]
  Nyckelord :Handelsbolag; underprisöverlåtelser; stoppregler; inlåsningseffekter; Skatt; Skatterätt; inkomstskatt; handelsbolagsdomarna; handelsbolagspaketering; fastighetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis deals with partnerships and undervalue transfers, as well as how the subject has developed over time. The undervalue transfer regulations in chapter 23 IL allows companies to dispose assets for prices below market value, without the transaction being subject to taxation. LÄS MER

 3. 3. Förenklade skatteregler för enskilda näringsidkare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Andreas Thelander; [2015]
  Nyckelord :skatterätt; enskild näringsverksamhet; företagsfond; räntefördelning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. A value chain analysis for timber in four East African countries : an exploratory case study

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Products

  Författare :Daniel Hulusjö; [2013]
  Nyckelord :Value chain; analysis; timber; East Africa; värdekedja; analys; virke; Östafrika;

  Sammanfattning : This study is a value chain analysis for timber in East Africa. It was commissioned by Vi Agroforestry, a nongovernmental organisation registered in Kenya, Rwanda, Uganda and Tanzania engaged in a rural development program that involves promoting tree planting and enterprise development (Vi Agroforestry, 2012). LÄS MER

 5. 5. En studie av enskild näringsverksamhet, handelsbolag och aktiebolag : Vilka fördelar och nackdelar finns inom respektive företagsform?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Camilla Köhler; Petra Alperud Wennemyr; [2013]
  Nyckelord :Sole proprietorships; partnerships; limited companies; taxation; financing; financial risks; Enskild firma; handelsbolag; aktiebolag; beskattning; finansiering; risker;

  Sammanfattning : Titel: En studie av enskild firma, handelsbolag och aktiebolag - Vilka fördelar och nackdelar finns inom respektive företagsform?Nivå: C-uppsats i företagsekonomiFörfattare: Camilla Köhler och Petra Alperud WennemyrHandledare: Markku PenttinenDatum: 2013-februari Syfte: Syftet är att utreda skillnaderna mellan enskild näringsverksamhet, handelsbolag och aktiebolag och dess fördelar och nackdelar. Genom den empiriska forskningen presenteras för- och nackdelar med respektive företagsform, sett ur företagarens perspektiv utifrån beskattning, finansiering, risker, bransch och storlek. LÄS MER