Sökning: "Solenergi"

Visar resultat 1 - 5 av 215 uppsatser innehållade ordet Solenergi.

 1. 1. ELVÄGAR - Energidistribueringssystem och energiutvinningssystem

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Eric Lundgren; Josef Algotsson; [2019]
  Nyckelord :Electrified roads; smart roads; induction; conduction; piezoelectricity.; Elvägar; smarta vägar; induktion; konduktion; piezoelektricitet.;

  Sammanfattning : För att nå utsatta klimatmål i Sverige och på EU-nivå är begränsningen av fossil fordonstrafik en hörnsten. Lösningen kan vara eldrift, men dilemmat vid långa transporter är påfyllnad av drivmedel. LÄS MER

 2. 2. Introducing a central receiver system for industrial high-temperature process heat applications : A techno-economic case study of a large-scale CST plant system in a South African manganese sinter plant

  Master-uppsats, KTH/Kraft- och värmeteknologi; KTH/Kraft- och värmeteknologi

  Författare :Maria Hallberg; Elin Hallme; [2019]
  Nyckelord :Solar energy; concentrating solar thermal; CST; central receiver system; CR; HelioPod; high-temperature process heat; manganese; business case; Solenergi; koncentrerad termisk solvärme; CST; soltorn; HelioPod; högtempererad processvärme; mangan; affärsmodell;

  Sammanfattning : The objective of this thesis was to investigate the potential for introducing a concentrating solar thermal (CST) central receiver plant system based on flexible heliostats - HelioPods - to provide high-temperature process heat in industrial applications. A CST plant system was designed in MATLAB, optically simulated for three design days in the ray-tracing software Tonatiuh and further analyzed in MATLAB by interpolating the results for each hour of the year. LÄS MER

 3. 3. Evaluation of Convection Suppressor for Concentrating Solar Collectors with a Parabolic Trough

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Fanny Nyberg; [2018]
  Nyckelord :concentrating solar collector; parabolic trough; solar power; CST; convection; thermal loss; koncentrerande solfångare; paraboliskt tråg; solenergi; CST; konvektion; termisk förlust;

  Sammanfattning : Absolicon Solar Collector AB in Härnösand, Sweden, develops concentrating solar collectors with a parabolic trough. In the solar collector trough, there is thermal loss due to convection. A convection suppressor was made and used as a method to reduce thermal loss due to convection in the trough. LÄS MER

 4. 4. On the limitations of current support mechanisms for solar electricity in Sweden : A quantification of lost opportunities of solar electricity as a consequence of the regulation for tax exemption being insufficiently designed

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Johanna Gustavsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The Swedish government has set the goal for renewable electricity generation high: 100 % renewable electricity generation by 2040. Further on, the Swedish solar strategy has a target for the same year: 7-14 TWh electricity extracted from solar energy. LÄS MER

 5. 5. A comparison study of PV and battery technologies for EWB off-grid electrification projects in Sub-Saharan Africa

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Felix Vedin; Camilla Sandström; [2018]
  Nyckelord :PV; Photovoltaic; Solar cells; Solar panels; Batteries; Africa; Sub-Sahara; Mikronät; Comparison; Case study; Simulation; Manual; EWB; Engineers without borders; Solceller; Solpaneler; Batterier; Afrika; Sub-Sahara; Mikronät; Jämförelse; Simulation; Manual; Ingenjörer utan gränser;

  Sammanfattning : Only 10 % of the rural population in Sub-Saharan Africa has access to electricity. At the same time the Sub-Saharan countries are close to the equator and get many sun hours a day, leading to a huge potential for solar energy. LÄS MER