Sökning: "Solenergi"

Visar resultat 1 - 5 av 238 uppsatser innehållade ordet Solenergi.

 1. 1. Hur mycket installerad solcellseffekt (W) har solcellsstödet bidragit med i Sverige?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Andreas Hoel; Winnie Lam Quach; [2019-07-12]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sverige använder för lite solenergi idag jämfört med andra europeiska länder med samma solinstrålning. Tysklands utbyggnad av solcellsanläggningar har varit framgångsrikt och står idag för 8 % av energitillförseln av solel. Detta kan jämföras med elproduktionen i Sverige där 0,2 % kommer från solen. LÄS MER

 2. 2. A market-based instrument for renewable energy : Modelling a dynamic price function for local areas

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Carl Flygare; [2019]
  Nyckelord :renewable energy; pv; solar cells; solar power; electrical grid; dynamic; economy; policy; tariff; förnyelsebar energi; pv; solceller; solenergi; elnät; dynamik; ekonomi; policy; tariff;

  Sammanfattning : This thesis describes the current situation of the electrical grid on a general level and contemporary support policies for residents who feed renewably produced electricity into the grid within a Swedish context. It shows which issues currently exists and suggests a new way to value overproduced renewable electricity which is not self-consumed. LÄS MER

 3. 3. SMALL SCALE POWER GENERATION FOR A RURAL MEDICAL CLINIC : A minor field study in Linga Linga, Mozambique

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Hampus Nilsson; David Lindqvist; [2019]
  Nyckelord :Renewable Energy; Small Scale Power Generation; Rural Mozambique; Electrification; Minor Field Study; Förnybar energi; Småskalig kraftproduktion; Moçambikansk landsbygd; Elektrifiering; Minor Field Study; Energia Renovável; Geração de Electricidade de Pequena Escala; Moçambique Rural; Electrificação; Menor Área de Estudo;

  Sammanfattning : In Sub-Saharan Africa, 76 % of the population lack access to electricity. This situation prohibits economic growth, causes major health issues, and impedes the education of its populace. Considerable work and effort are being made to increase the populace’s access to electricity. LÄS MER

 4. 4. Solcellspaneler på kulturhistoriska tak – En skänk från ovan? : En komparativ fallstudie om Fläckebo kyrka och Stuguns nya kyrka

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturvård

  Författare :Humla Dahl; [2019]
  Nyckelord :solenergi; solceller; solcell; solcellspanel; solcellspaneler; solpanel; solpaneler; kyrka; kyrkor; kulturhistoriskt värde; kulturhistoriskt värdefull; kulturhistorisk; värde; värdefull; förvanskning; förminskning; förnyelsebar energi; förnyelsebar; energi; Fläckebo kyrka; Stuguns nya kyrka; Stuguns kyrka; Virke kyrka; Stugun; Fläckebo; Virke;

  Sammanfattning : Följande undersökning är en komparativ fallstudie av två tillståndsansökningar, genomförda i enlighet med Kulturmiljölag 1988:950, gällande solcellspaneler på kyrkligt kulturminne. Undersökningar belyser Fläckebo kyrka i Västmanlands län och Stuguns nya kyrka i Jämtlands län och studerar hur dessa fått avslag, respektive bifall till montering av solcellspaneler på kyrkobyggnadernas tak. LÄS MER

 5. 5. Utvärdering av PV/T i Sverige : PV/T som alternativ till PV och som energiprestandaförbättrande åtgärd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Eric Widéen; Dimitrios Tsantaridis; [2019]
  Nyckelord :energi; solenergi; solel; solvärme; solceller; solfångare; pv; pv t; energiprestanda;

  Sammanfattning : This master thesis was performed for the consulting firm WSP in collaboration with the think tank Besmå. The main aim of the thesis was to examine if photovoltaic/thermal solar systems (PV/T-systems) is suitable for single family houses in Sweden and if it can be a more viable option than photovoltaic systems based on economical and energy performance aspects. LÄS MER