Sökning: "SolidWorks"

Visar resultat 1 - 5 av 167 uppsatser innehållade ordet SolidWorks.

 1. 1. BÄDDSOFFAN GENERATIONS : Produktutveckling för compact living

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Innovation och produktrealisering

  Författare :Martina Birkehammar; [2021]
  Nyckelord :Compact Living; Product Development; Concept Generation; Idea Generation; Focus Group; Human Centered Design; HCD; Observations; Prototypes; Functional Prototypes; Testing; Sofa Bed; Sleeper; Multifunctional Furniture; Students; SolidWorks; Compact Living; Produktutveckling; Konceptgenerering; Idégenerering; Fokusgrupp; Human Centered Design; HCD; Observationer; Prototyper; Funktionsprototyper; Testning; Bäddsoffa; Sovsoffa; Multifunktionell Möbel; Studenter; SolidWorks;

  Sammanfattning : In Sweden, there are students who live in small student apartments. These apartments can be called compact living as a student apartment can be as small as 16 square meters. To take advantage of the place that is in small homes, it would be good if larger furniture could be combined into a piece of furniture. LÄS MER

 2. 2. Strukturella förbättringar av en markstabiliseringsmast

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Axel Skog; [2021]
  Nyckelord :ANSYS; FEA; SpaceClaim; SolidWorks; Jet-Grouting; Camatec; Scandinavian Pile Driving; ground stabilization; CAE; CAD; ANSYS; FEM; SpaceClaim; SolidWorks; Jet-Grouting; Camatec; Scandinavian Pile Driving; markstabilisering; CAE; CAD;

  Sammanfattning : This report has examined the possibilities of stiffening and strengthening a ground stabilization mast, in a way that a small production company can manufacture. The soil stabilization technique in question is Jet-Grouting also called injection drilling, which involves drilling to the desired depth and then letting high-pressure water jets mixed with filling mass to erode the surrounding soil mass and form pillars below the ground surface. LÄS MER

 3. 3. Koncept för friktionstest i trycksatt ångmiljö

  Master-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för naturvetenskap

  Författare :Nils Lundberg; [2021]
  Nyckelord :Pressure vessel; Tribometer; FEA; Design; Tryckkärl; Tribometer; FEM; Design;

  Sammanfattning : Målet med detta examensarbete var att utforma ett koncept för friktionsmätning i trycksatt ångmiljö mellan materialparen trä/metall och metall/metall. Krav på konstruktionen var att hastigheten skulle kunna regleras mellan 0-100 meter per sekund under sex bars övertryck i 100 % luftfuktighet vid temperatur upptill 180 grader Celsius till uppdragsgivaren Mittuniversitetet i Sundsvall. LÄS MER

 4. 4. Thermal management of lithium-ion battery pack.

  Master-uppsats, Jönköping University/Tekniska Högskolan; Jönköping University/Tekniska Högskolan

  Författare :Reza Qasemi; Kelvin Frank; [2021]
  Nyckelord :thermal analysis;

  Sammanfattning : Lithium-ion batteries are the source of energy for many battery-powered devices due to their high energy density and specific energy. These batteries generate a significant amount of heat during charging and discharging. Therefore, managing the thermal behavior becomes more critical to avoid the overheating of these batteries. LÄS MER

 5. 5. Off-line-programmering av en industriell robotcell för automatiserad additiv tillverkning : - En nybörjarvänlig dokumentation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Martin Håkansson Burelius; Dennis Blomqvist; [2021]
  Nyckelord :Additiv tillverkning; off-line Programmering; OLP; Automatisering; MotoSim; SolidWorks; Yaskawa; Slic3r; RoboDK; Guide; Dokumentation;

  Sammanfattning : För att industrier ska hålla sig tekniskt uppdaterade krävs det att studenter, som så småningom blir personal, får utbildning som strävar efter modernisering. En viktig del inom modernisering i dag är automatisering via exempelvis automatiserad additiv tillverkning och off-line-programmering (OLP) som båda besitter stor potential, inte minst inom tillverkningsindustrin. LÄS MER