Sökning: "SolidWorks"

Visar resultat 1 - 5 av 143 uppsatser innehållade ordet SolidWorks.

 1. 1. Bullerskärmar i betong : En teknisk studie om gröna bullerskärmar i betong

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Mikrosystemteknik; Uppsala universitet/Mikrosystemteknik

  Författare :Mohammad Ahmadi; Vilhelm Wirell; [2019]
  Nyckelord :Akustik; Bullerplank; Butong; Hållfasthet; Växtväggar;

  Sammanfattning : As cities grow and densify, the amount of traffic in and through settlement also increases. Horizontal surfaces are increasingly disappearing in favor of housing and infrastructure. This leads to increased noise levels and increased emissions in both residential and green belts. LÄS MER

 2. 2. A Fabry–Pérot Cavity for Rare-Earth-Ion-Doped Nanocrystals

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Atomfysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Andre Nüsslein; [2019]
  Nyckelord :Quantum Computer; Rear Earth Ions; Cavity; Laser; Cavity Quantum Electrodynamics; QED; Solidworks; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : This thesis work contributes to the effort of detecting single rare earth ions doped into crystals, an operation crucial for the development of rare earth quantum computer hardware. Doping crystals with rare earth elements, their trivalent ions substitute some of the crystal’s original bonds. LÄS MER

 3. 3. Ergonomisk utformning av punktsvets

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för naturvetenskap

  Författare :Oscar Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Motståndssvets; punktsvets; ergonomisk utformning; Solidworks; Keyshot; produktutvecklingsprocessen; elimineringsmatris; användartester; brainstorming;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Förstude för automationslösning av fönstermontering inom prefabricerad hustillverkning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Vincent Andersson; [2019]
  Nyckelord :automatisering; fönstermontering; prefabricerad produktion;

  Sammanfattning : The aim of the study is to evaluate the possibilities in implementingan automated solution for the window assembly in prefabricated housingproduction as well as to formulate a layout for such a system. Datacollection have mainly been performed through literature studies,interviews and by the study of provided documentation. LÄS MER

 5. 5. Digital Dental Mirror : En prototyp

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Edlir Pllashniku; Zolal Stanikzai; [2019]
  Nyckelord :Raspberry pi; Digitalisering; Munspegel;

  Sammanfattning : I detta examensarbete har en prototyp av digitaliserad munspegel framtagits. Användning av Raspberry Pi ökar kontinuerligt i världen vid olika projekt och applikationer eftersom Raspberry Pi är en mikrodator som är tillräckligt kraftfull, smidig och billig med oerhört stort stöd. Ett användningsområde för Raspberry Pi är hälsovården. LÄS MER