Sökning: "Solidarity"

Visar resultat 1 - 5 av 511 uppsatser innehållade ordet Solidarity.

 1. 1. "...alla är vi olika på vårt sätt"

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Karin Eriksson Scherman; [2020-09-16]
  Nyckelord :kvalitativ intervjustudie; hörselnedsättning; ungdomar; identitet; normer; aktivitet; delaktighet; qualitative interview study; hearing impairment; adolescents; identity; norms; activity; participation;

  Sammanfattning : Purpose: The aim of this study is to elucidate adolescents’ narratives about their experiences of livingwith a hearing impairment.Method: Seven adolescents with hearing impairment are interviewed in a qualitative semi-structuredinterview study. LÄS MER

 2. 2. DISTANSERING FRÅN KRIMINALITET : En studie om unga vuxna mäns förhållningssätt inom utsatta områden

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen; Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Aran Shwani; Sami Makdesi Elias; [2020]
  Nyckelord :Social exkludering; särskilt utsatta områden; kriminalitet; unga vuxna män; reflexivitet; sociala interaktioner;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to understand how young adult men experience the environment and the growing conditions that exist in so-called particularly vulnerable areas. And on the basis of these, figure out how they relate to and distance themselves from crime as a way of life. LÄS MER

 3. 3. Actor or ally? Exploring Sweden’s involvement in Turkish gender politics through the Swedish Consulate General in Istanbul

  Master-uppsats, Lunds universitet/Genusvetenskapliga institutionen

  Författare :Maja Fregert Tolgraven; [2020]
  Nyckelord :gender equality; feminist foreign policy; civil society; Turkey; EU accession; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this project is to study the implementation of Sweden’s feminist foreign policy through its gender equality enchancing foreign aid to Turkish civil society, managed by The Swedish Consulate General in Istanbul. Through a multi-methods study based on document analysis of project grant cases in 2019, and in-depth interviews with Consulate staff and representatives from partner organizations, the study maps a web of different actors and processes of change in Turkish gender politics: states, civil society, segments of the public and the international community. LÄS MER

 4. 4. Love at the Heart of Feminist Epistemology: On the Interconnectedness between Love and Gender

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Veronica Grönlund; [2020]
  Nyckelord :epistemology; ontology; feminism; love; materialism; realism; queer theory; Social Sciences;

  Sammanfattning : In this thesis, I investigate the concept of love in relation to feminist epistemology. Through a theoretical analysis and assessment, the aim has been to first of all examine ontological tensions between feminist works theorizing on love; secondly, to analyse which role the concept of love has in the works; and thirdly to contextualize the different ontological assumptions made within the basic tension in feminist epistemology, i. LÄS MER

 5. 5. Barns delaktighet i kenyansk och svensk verksamhet : Lärares uppfattningar och förhållningssätt till barns delaktighet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Pauline Lindh; Anna Bendefors; [2020]
  Nyckelord :Culture; participation; solidarity; strategies; teacher s role; Delaktighet; gemenskap; kultur; lärarens förhållningssätt; strategier;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare uppfattar och förhåller sig till barns delaktighet. Studiens datainsamling har gjorts i kenyansk grundskola och svensk förskola med fyra kvalitativa intervjuer i respektive verksamhet. Insamlad data har bearbetats med stöd av metoden tematisk analys och verksamhetsteorin. LÄS MER