Sökning: "Sollentuna centrum"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Sollentuna centrum.

 1. 1. Enkelt avhjälpta hinder : En jämförande tillgänglighetsstudie mellan två centrum

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Rebecca Stenberg; [2014]
  Nyckelord :Enkelt avhjälpta hinder; Tillgänglighet; Utredning; Handikappolitik; Sollentuna centrum; Grand Samarkand; Plan- och bygglagen;

  Sammanfattning : Rapporten är en utredning av tillgängligheten (enkelt avhjälpta hinder) för fem olika delområden i Sollentuna C. i Stockholm som jämförs mot motsvarande delområden i shoppingcentrumet Grand Samarkand i Växjö. De utvalda delområdena jämförs i ett tillgänglighetsperspektiv för att utredas om de är tillgängliga eller inte. LÄS MER

 2. 2. Förorten som blandstad. Ett planförslag kring urbanitetsskapande förnyelse av Rotebro centrum, Sollentuna kommun

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för planering och mediedesign

  Författare :Andreas Mayor; [2012]
  Nyckelord :Blandstad; förort; urban karaktär; trivsel; trygghet; levande;

  Sammanfattning : Det här kandidatarbetet behandlar hur en typisk förortsmiljö, Rotebro centrum i Sollentuna kommun, med hjälp av rådande blandstadsidéer kan utvecklas till att bli en miljö som präglas av blandade och integrerade funktioner. Med utgångspunkt i kommunens översiktsplan tas ett gestaltningsförslag fram med hjälp av rådande teori. LÄS MER

 3. 3. Brandteknisk riskvärdering av Sollentuna centrum

  L3-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik; Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Emma Dahlstrand; Anders Egilsson; Oskar Jansson; Tomas Ringdén; [2011]
  Nyckelord :kritiska förhållanden; CFD; effektutveckling; brand; Sollentuna centrum; Brandteknisk riskvärdering; utrymning; personsäkerhet; Simulex; Detact QS; @Risk.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This report is written as a part of the course Fire Safety Evaluation at Lund University. The purpose of the report is to evaluate the fire safety of Sollentuna centrum. Sollentuna centrum is a mall north of Stockholm that has 18 000 to 19 000 customers per day. The focus is mainly on evacuation and human safety. LÄS MER