Sökning: "Solna Business Park"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Solna Business Park.

 1. 1. An Insight in the Mälarbanan Project : A Study of the Hydrological and Geotechnical Aspects of the Mälarbanan Project

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Aksel Rahman; [2019]
  Nyckelord :settlement; groundwater; drawdown; soil; clay; CRS; sättningar; grundvatten; sänkning; jord; CRS; lera;

  Sammanfattning : In “Mälarbananprojektet”, Trafikverket (The Swedish Transport Administration in Stockholm) want to expand the railway. Mälarbanan is at the present a railway that extends between Stockholm and Hovsta. LÄS MER

 2. 2. CFIL-Sundbyberg

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Fredrik Holmér; [2016]
  Nyckelord :CFIL; centrum för informellt lärande; kvarteret Kronan; utbildning;

  Sammanfattning : Jag läste uppgiften som ett nutida ABF-hus dit man kan komma för att lära sig allt från odling, metallslöjd och yoga till omvårdnad, drama och konst. Jag tycker också att platsen har ett intressant strategiskt läge nära Sundbybergs station med mycket goda kommunikationer och precis i den punkt där bostäder möter, shoppinggator och industriområdet Solna business park. LÄS MER

 3. 3. Investering i Logistikfastigheter

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Jacob Ibrahim; Andreas Karlsson; [2014]
  Nyckelord :Logistics node; Growth node; Kilenkrysset; Real Estate Investment; Industrial park of Rosersberg; Investment Strategy; Fastighetsinvestering; Rosersbergs Industriområde; Investeringsstrategi;

  Sammanfattning : Denna uppsats kretsar kring beslutsfattande och metodik vid fastighetsinvesteringar i potentiella tillväxtnoder. Då fastighetssektorn är så omfattande har vi valt att avgränsa oss till en speciell typ av fastigheter, närmare bestämt logistikfastigheter. LÄS MER

 4. 4. Spårkonstruktioner och byggmetoder för spårväg – Inventering och utvärdering av svenska nybyggnadsprojekt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Utbildningar i Helsingborg

  Författare :Andreas Arvidsson; Gustav Olsson; [2012]
  Nyckelord :spårväg; spårvagn; banöverbyggnad; byggmetod; spårkonstruktion; spårväg city; tvärbanan; kringen; navestad; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In Sweden, the tramway was introduced in the late 19th century as horse tramways. Entrepreneurs around the country saw advantages of the new mean of transport which, due to low frictional resistance could transport a large amount of passengers with low traction force. LÄS MER

 5. 5. Kluster i dagligvarubranschen : En plats för den hungrige

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Kristoffer Sandberg; Oscar Lekander; [2011]
  Nyckelord :Kluster; Solna Business Park; Dagligvarubranschen;

  Sammanfattning : För närvarande råder en oenighet inom den akademiska världen beträffande begreppet kluster och hur detta skall definieras. Enligt rådande definition kan ett kluster vara såväl globalt, nationellt, regionalt som lokalt. LÄS MER