Sökning: "Solpaneler"

Visar resultat 1 - 5 av 60 uppsatser innehållade ordet Solpaneler.

 1. 1. Energieffektivisering av miljonprogrammet i samband med våningspåbyggnad : Energisimulering i IDA ICE

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Pola Aziz; Kelvin Huynh; [2018]
  Nyckelord :BBR; PBL; IDA ICE; energy; FTX-system; FX-system; solar panels; renovation; story extension; extension; reconstruction; million program; energy; energy requirements; energy performance; energy saving measures; BBR; PBL; IDA ICE; energy; FTX-system; FX-system; solar panels; renovation; story extension; extension; reconstruction; million program; energy; energy requirements; energy performance; energy saving measures;

  Sammanfattning : En stor del av alla bostäder som byggdes mellan 1965-1974 brukar betecknas miljonprogrammet. Efter 40-50 års förbrukning har byggnaderna uppnått sin tekniska livslängd och är därför i behov av renovering. LÄS MER

 2. 2. Integrering av Savonius-vindturbiner och solpaneler

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Kristofer Kihlberg; [2018]
  Nyckelord :Hybridsystem; Savonius; Vindkraft; Solpanel; Vertikalaxlad;

  Sammanfattning : This thesis considers the integration between Savonius wind turbines and photovoltaics to form a hybrid power system. Different integration techniques were studied to find the most suited technique and the necessary components. LÄS MER

 3. 3. A comparison study of PV and battery technologies for EWB off-grid electrification projects in Sub-Saharan Africa

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Felix Vedin; Camilla Sandström; [2018]
  Nyckelord :PV; Photovoltaic; Solar cells; Solar panels; Batteries; Africa; Sub-Sahara; Mikronät; Comparison; Case study; Simulation; Manual; EWB; Engineers without borders; Solceller; Solpaneler; Batterier; Afrika; Sub-Sahara; Mikronät; Jämförelse; Simulation; Manual; Ingenjörer utan gränser;

  Sammanfattning : Only 10 % of the rural population in Sub-Saharan Africa has access to electricity. At the same time the Sub-Saharan countries are close to the equator and get many sun hours a day, leading to a huge potential for solar energy. LÄS MER

 4. 4. Visualisering av klimatkompensation : Seeding Solar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Christopher Ekfeldt; Siriann Göhl; Victor Munthe; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Currently 55 percent of the population in Kenya is without electricity. To apply light and warmth during the dark hours households in Kenya use paraffin lamps. These lamps are both expensive, harmful to health and have a negative environmental impact. With the help from solar panels, more people in Kenya could get access to green electricity. LÄS MER

 5. 5. Solar Home Systems in Rural Zambia

  Kandidat-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Författare :Sofia Bengtsson Ekström; Fabian Sandegård Eriksson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Solenergi är en förnybar energikälla som lämpar sig väl för soliga subsahariska Afrika. Samtidigt är det svårt att leverera solpaneler till de delar av befolkningen som bor på landsbygden på grund av otillräcklig infrastruktur och fluktuerande inkomster bland jordbrukare. LÄS MER