Sökning: "Solpaneler"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade ordet Solpaneler.

 1. 1. Integrering av Savonius-vindturbiner och solpaneler

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Kristofer Kihlberg; [2018]
  Nyckelord :Hybridsystem; Savonius; Vindkraft; Solpanel; Vertikalaxlad;

  Sammanfattning : This thesis considers the integration between Savonius wind turbines and photovoltaics to form a hybrid power system. Different integration techniques were studied to find the most suited technique and the necessary components. LÄS MER

 2. 2. A comparison study of PV and battery technologies for EWB off-grid electrification projects in Sub-Saharan Africa

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Felix Vedin; Camilla Sandström; [2018]
  Nyckelord :PV; Photovoltaic; Solar cells; Solar panels; Batteries; Africa; Sub-Sahara; Mikronät; Comparison; Case study; Simulation; Manual; EWB; Engineers without borders; Solceller; Solpaneler; Batterier; Afrika; Sub-Sahara; Mikronät; Jämförelse; Simulation; Manual; Ingenjörer utan gränser;

  Sammanfattning : Only 10 % of the rural population in Sub-Saharan Africa has access to electricity. At the same time the Sub-Saharan countries are close to the equator and get many sun hours a day, leading to a huge potential for solar energy. LÄS MER

 3. 3. Solar Home Systems in Rural Zambia

  Kandidat-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Författare :Sofia Bengtsson Ekström; Fabian Sandegård Eriksson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Solenergi är en förnybar energikälla som lämpar sig väl för soliga subsahariska Afrika. Samtidigt är det svårt att leverera solpaneler till de delar av befolkningen som bor på landsbygden på grund av otillräcklig infrastruktur och fluktuerande inkomster bland jordbrukare. LÄS MER

 4. 4. Biosolar roofs i Skåne : gröna tak med solpaneler för en ökad biologisk mångfald

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Joel Forsman Semb; [2018]
  Nyckelord :biosolar roofs; gröna tak; biologisk mångfald; solpaneler; solenergi; pollinatörer; landsbygd; Skåne;

  Sammanfattning : Biosolar roofs är en ganska ny term från ett EU-projekt där solpaneler installeras på gröna tak med varierad växtlighet. Under varma dagar när solpanelerna värms upp försvinner en markant del av energiproduktionen från panelerna. LÄS MER

 5. 5. Påverkningsfaktorer samt anledning vid implementering av solpaneler; är processen solklar?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion; Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion

  Författare :Hanna Steinum; Jane Wibeck; [2018]
  Nyckelord :Implementation strategy; implementation process; new technology; solar panel; sustainability; marketing; Implementeringsstrategi; implementeringsprocess; ny teknik; solpaneler; hållbarhet; marknadsföring;

  Sammanfattning : Purpose:The study’s aim is to shed light upon the reasons for implementation and factors that affect the implementation process of solar panels for companies. The purpose was to investigate what influences the implementation of new technology; what the reasons are and which factors influence the implementation. LÄS MER