Sökning: "Solpaneler"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade ordet Solpaneler.

 1. 1. Integrering av Savonius-vindturbiner och solpaneler

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Kristofer Kihlberg; [2018]
  Nyckelord :Hybridsystem; Savonius; Vindkraft; Solpanel; Vertikalaxlad;

  Sammanfattning : This thesis considers the integration between Savonius wind turbines and photovoltaics to form a hybrid power system. Different integration techniques were studied to find the most suited technique and the necessary components. LÄS MER

 2. 2. Assessing the feasibility of implementing DC-microgrids in addition to USB-C and rooftop PV in households and offices: The Cases of Sweden and Spain

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Miguel Igual Escriche; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This Thesis’s frame is the feasibility of DC-microgrids at buildings environment. Nowadays, there is plenty of literature available regarding the benefits of implementing DC at buildings instead of AC as a means of optimizing photovoltaic generation PV on the grounds of minimizing conversion losses, with an overall energy saving of about 5-12% [1] [2]. LÄS MER

 3. 3. A comparison study of PV and battery technologies for EWB off-grid electrification projects in Sub-Saharan Africa

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Felix Vedin; Camilla Sandström; [2018]
  Nyckelord :PV; Photovoltaic; Solar cells; Solar panels; Batteries; Africa; Sub-Sahara; Mikronät; Comparison; Case study; Simulation; Manual; EWB; Engineers without borders; Solceller; Solpaneler; Batterier; Afrika; Sub-Sahara; Mikronät; Jämförelse; Simulation; Manual; Ingenjörer utan gränser;

  Sammanfattning : Only 10 % of the rural population in Sub-Saharan Africa has access to electricity. At the same time the Sub-Saharan countries are close to the equator and get many sun hours a day, leading to a huge potential for solar energy. LÄS MER

 4. 4. Solar Home Systems in Rural Zambia

  Kandidat-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Författare :Sofia Bengtsson Ekström; Fabian Sandegård Eriksson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Solenergi är en förnybar energikälla som lämpar sig väl för soliga subsahariska Afrika. Samtidigt är det svårt att leverera solpaneler till de delar av befolkningen som bor på landsbygden på grund av otillräcklig infrastruktur och fluktuerande inkomster bland jordbrukare. LÄS MER

 5. 5. Biosolar roofs i Skåne : gröna tak med solpaneler för en ökad biologisk mångfald

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Joel Forsman Semb; [2018]
  Nyckelord :biosolar roofs; gröna tak; biologisk mångfald; solpaneler; solenergi; pollinatörer; landsbygd; Skåne;

  Sammanfattning : Biosolar roofs är en ganska ny term från ett EU-projekt där solpaneler installeras på gröna tak med varierad växtlighet. Under varma dagar när solpanelerna värms upp försvinner en markant del av energiproduktionen från panelerna. LÄS MER