Sökning: "Solvärmelast"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade ordet Solvärmelast.

 1. 1. Optimal fönsterstorlek för kontors- och behandlingsrum – Länssjukhuset Kalmar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Alexandru Nicoară; Arvid Carlsén; [2019]
  Nyckelord :Window; Miljöbyggnad; Daylight; Energy; Thermal indoor climate; Solar thermal load; Fönster; Miljöbyggnad; Dagsljus; Energi; Termiskt inneklimat; Solvärmelast;

  Sammanfattning : Detta examensarbete beskriver optimeringsprocessen för ett fönster utifrån relevanta parametrar som tillämpas i Miljöbyggnad 3.0 med avseende på energi och inomhusmiljö. Miljöbyggnad 3.0 är ett miljöcertifieringsystem som bygger på Boverkets Byggregler och Arbetsmiljöverkets regler om arbetsmiljö. LÄS MER

 2. 2. Optimal fönsterstorlek : En optimering av fönsters storlek och konstruktion för att skapa ett stort dagsljusinsläpp och en liten solvärmelast

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggd miljö och energiteknik (BET)

  Författare :Ida Andersson; [2019]
  Nyckelord :Miljöbyggnad; Solvärmelast; SVL; Dagsljusfaktor; DF; Dagsljus; Fönsterstorlek; Glasarea; Energisimulering;

  Sammanfattning : Inom EU ska alla nyproducerade byggnader ha en energiförbrukning nära noll senast den sista december 2020. Region Kalmar Län genomför omfattande byggnationer av lokaler för psykiatrisk vård. LÄS MER

 3. 3. Smart window in Sweden : A comparative analysis of an office buildingsimulation model with conventional windows, andelectrochromic windows, based on Miljöbyggnadcertification criteria

  Master-uppsats, KTH/Tillämpad termodynamik och kylteknik

  Författare :Marcus Waldron; [2017]
  Nyckelord :IDA ICE; Miljöbyggnad; Electrochromic window; Smart window;

  Sammanfattning : The building sector is one of the sectors that consume most energy in Sweden. Sweden aims thereby to reduce energy use in buildings by 20% by 2020 and 50% by 2050. To achieve these goals, more energyefficient buildings must be produced, and more energy-efficient measures must be implemented on existing buildings. LÄS MER

 4. 4. Dagsljus och Miljöbyggnad, : en studie av projekteringen bakom Brf Djurgårdsvyn.

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Nourdjan Chaban; William Westerlund; [2017]
  Nyckelord :Hållbarhet; Dagsljusinsläpp; Exploatering; Norra Djurgårdsstaden; Miljöbyggnad; BBR; Dagsljusfaktor; Solvärmelast; Förtätning.;

  Sammanfattning : Dagsljus är viktigt för människors välmående. Eftersom välmående hos människor kopplas till den sociala hållbarheten i ett samhälle påverkar dagsljusinsläpp i byggnader även den sociala hållbarheten. Idag är dagsljusinsläpp lågt prioriterat i både detaljplanearbetet och projekteringen av flerbostadshus. LÄS MER

 5. 5. Konflikten mellan dagsljus och solvärmelast : I samarbete med Metod arkitekter för projektet Blå Korset

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Izabelle Kleinau; [2017]
  Nyckelord :Technology; energy; environmental development; sustainable development; daylight; solar radiation; solar heaty gain; environmental certification; solar shielding; Teknik; energi; miljöutveckling; hållbar utveckling; dagsljus; solinstrålning; solvärmelast; miljöcertifieringar; solavskärmning;

  Sammanfattning : En teknisk undersökning har gjorts i syfte att diskutera konflikten mellan dagsljus ochsolvärmelast i byggnader. I detta arbete studeras konflikten i samarbete med Metod arkitekterför projektet Blå Korset och dess val av solavskärmning som lösning till problemet. LÄS MER