Sökning: "Solvallastaden"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Solvallastaden.

  1. 1. Samverkan, helhetssyn, och cykeln : Aktörsperspektiv och planering för cykeln i Södra Solvallastaden, Stockholm.

    Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

    Författare :Adam Hjort; [2017]
    Nyckelord :Samverkan; Helhetsperspektiv; Cykelplanering; Solvallastaden; Stockholm; Samordnad planering;

    Sammanfattning : Stockholms stad genomgår vid denna tidpunkt en ofantligt stor, och expansiv, förändring, vilket kännetecknas framförallt av ett massivt bostadsbyggande. Det som en gång var stadens gränstullar, har nu utvidgats. LÄS MER