Sökning: "Solveig Willberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Solveig Willberg.

  1. 1. Oidipus, Freud och det utsatta barnet

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Psykoterapi

    Författare :Solveig Willberg; [2011]
    Nyckelord :Psykoterapi; Systemisk familjeterapi; Oidipuskomplexet; Freud;

    Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att belysa och jämföra det utsatta barnets öde såsom det speglas i myten och dramat om Oidipus och i Freuds teori om oidipuskomplexet. Myten och senare Sofokles drama handlar om ett barn som av sina föräldrar sätts ut i skogen för att dö med genomborrade hälar, men blir funnet och räddat till livet. LÄS MER