Sökning: "Solvency 2"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Solvency 2.

 1. 1. Unsuperised Anomaly Detection : Methods and Application on Solvency 2 Technical Provisions

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Richard Olofsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis work examines anomaly detection methods on large data sets related to insurance funds. Starting from requirements of low time complexity, ease of implementation and thorough definitions of contextual- and collective anomalies, different modelling frameworks are examined. LÄS MER

 2. 2. Catch me if you can - En studie om operativ risk i svenska försäkringsföretag

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Tristan Davaine; [2018]
  Nyckelord :Insurance; risk management; operational risk; Solvency 2; Försäkringsföretag; riskhantering; operativ risk; Solvens 2;

  Sammanfattning : Bakgrund: Operativ risk är ett begrepp som har tilltagit i betydelse genom uppdagandet av skandaler och konkurser inom den finansiella sektorn. Varje svenskt försäkringsföretag är skyldigt att hantera operativa risker, men eftersom det är omöjligt att normalisera dess innebörd, åligger det företagen själva att avgöra dess omfång. LÄS MER

 3. 3. Application and Evaluation of Artificial Neural Networks in Solvency Capital Requirement Estimations for Insurance Products

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Mattias Nilsson; Erik Sandberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The least squares Monte Carlo (LSMC) approach is commonly used in the estimation of the solvency capital requirement (SCR), as a more computationally efficient alternative to a full nested Monte Carlo simulation. This study compares the performance of artificial neural networks (ANNs) to that of the LSMC approach in the estimation of the SCR of various financial portfolios. LÄS MER

 4. 4. The Icelandic Banking Saga : The ways to deal or not to deal with a systemic banking crisis

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Kristina Borodina; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Every key feature of the Icelandic banking in the run-up to the 2008 year meltdown can be viewed as an emblem of the concept systemic banking crisis. The concept of a banking crisis is usually defined as “an event that shows significant signs of financial distress in the banking system and which is usually associated with significant bank runs, big losses in the banking system and bank liquidations. LÄS MER

 5. 5. PVT-panelernas plats i samhället : En vidareutveckling av Evertechs ETX-paneler

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :David Åslund; [2017]
  Nyckelord :Solceller; hybrid; pvt-panel; bergväme;

  Sammanfattning : Abstract To prevent that the climate influences reaches critical and irreversible levels in the near future, a change in our energy consumption and our energy sources is required. It will be a combination of multiple system solutions and several types of renewable sources, both at a personal and national levels. LÄS MER