Sökning: "Solvind Hammar"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Solvind Hammar.

 1. 1. Allt är normalt - Vilka erfarenheter har individer med förlossningsbristning av vården postnatalt? En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Julia Lidberg; Solvind Hammar; [2020-08-27]
  Nyckelord :Förlossningsbristning; Återhämtning; Möte med vården; Kvinnors erfarenheter; Personcentrerad vård; Eftervård;

  Sammanfattning : Background: Obstetric perineal injuries affect a large number of individuals after vaginalchildbirth. It can cause various complications and affect long-term psychological andphysiological health. In postnatal care, the midwife’s role is central to the recovery of thosewho suffer from perineal injuries. LÄS MER

 2. 2. Knowledge of Human papillomavirus (HPV) and attitudes towards HPV-vaccine among Thai female university students

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Sandra Stridh; Solvind Hammar; [2014]
  Nyckelord :human papillomavirus; knowledge; attitude; HPV-vaccine; young Thai women;

  Sammanfattning : Introduction: Human papillomavirus (HPV) is the most common sexually transmitted infection and causes 529.000 cases of cervical cancer every year. Nowadays, there are vaccines available to prevent infection. Knowledge of HPV influence the attitude towards the vaccine and is therefore a factor of accepting the vaccine. LÄS MER