Sökning: "Solweig Johansson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Solweig Johansson.

  1. 1. Repeterad läsning i år 1 : En jämförelse mellan repeterad läsning i par och i en-till-en-undervisning

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI; Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

    Författare :Anna Johansson; Solweig Frejdh; [2012]
    Nyckelord :Läsflyt; ordavkodning; repeterad läsning; tidiga insatser;

    Sammanfattning : För kunskapsinlärningen i skolan är det viktigt med en god läsförmåga. Elever i år 1 har under vårterminen kommit igång med sin läsning och behöver fortsatt träning för att öka sin avkodningsförmåga och nå ett läsflyt. LÄS MER