Sökning: "Somali"

Visar resultat 1 - 5 av 81 uppsatser innehållade ordet Somali.

 1. 1. Second generation Somali diaspora and remittances : In search of motives and obstacles

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jennie Rosendal; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. ”Jag vill leva och jag vill dö i norden och somali svensk är vad jag är” : En kvalitativ studie om identitetsskapande och integration hos somalier födda i Somalia och bosatta i Sverige

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Ibrahim Obsiye; [2020]
  Nyckelord :identitet; integration; identitetsskapande; svensk; somalier;

  Sammanfattning : Att fly från sin trygghet och sitt hemland till ett främmande land är något som påverkar individen mycket och är en stor påfrestning och förändring i livet. Att flytta och bosätta sig till ett nytt land påverkar identiteten och integrationen i det nya landet. LÄS MER

 3. 3. Psykisk ohälsa : En kvalitativ studie om unga vuxna somaliers uppfattningar kring psykisk ohälsa

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sagal Roble; [2019]
  Nyckelord :culture; help-seeking; mental illness; religion; Somali; stigma; young adults; hjälp och stöd; kultur; psykisk ohälsa; religion; somalier; stigma; unga vuxna;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka unga vuxna somaliers uppfattningar om psykisk ohälsa och hur de ser på att söka stöd och hjälp från omgivningen. Metoden som har använts är kvalitativ metod och data har samlats in genom semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 4. 4. A Long Way Home : Spontaneous Returns and Potential Returns of Syrian Refugees Examined

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Shant Kerbabian; [2019]
  Nyckelord :Syria; Return Migration; Spontaneous Return; Syrian Refugees; Diaspora; Homeland; Transnationalism;

  Sammanfattning : The recent wave of Syrian refugees’ spontaneous return to conflict areas in Syria is not a new phenomenon, various cases of return to areas that do not meet safety and security standards has happened in cases like Somali refugees returning from Kenya or Angolan refugees returning from Zambia and the Democratic Republic of Congo. However, the Syrian case is important to study in order to examine any new patterns or elements in refugee returns that could arise or could be unpacked by looking into the Syrian case. LÄS MER

 5. 5. Vem är svensk?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jonas Asker; [2019]
  Nyckelord :National identity; Swedishness; inclusive and exclusive nationhood; mellanförskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : As immigration and integration have become more important to Swedes in recent years, rising to the third most important election question in the 2018 election, the question of national identity has also risen as a topic of interest in Sweden. A heated national debate on what constitutes a Swedish identity raged in 2015-16. LÄS MER