Sökning: "Somalia"

Visar resultat 1 - 5 av 182 uppsatser innehållade ordet Somalia.

 1. 1. SOMALISKA MIGRANTERS VÅRDSÖKNINGSMÖNSTER I SVERIGE – GENERELLT OCH VID COVID-19 -En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sabina Dahlberg; Sayed Sabir Sadat; [2021-02-25]
  Nyckelord :Migranter; vårdsökningsmönster; covid-19; Somalia; Sverige; hälsa; intervjustudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den rådande covid-19-pandemin har påverkat hela världen men verkar drabbavissa grupper i större utsträckning än andra. Somaliska migranter är en av de etniska gruppersom är mest drabbade av covid-19 i Sverige. LÄS MER

 2. 2. The inclusion of girls depends on women : A study of the inclusion of girls associated with armed forces and armed groups in DDR programs by women mediators in Colombia, the DRC and Somalia

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Mikaela Ottosson; [2021]
  Nyckelord :Child soldiers; Women mediators; GAAFAG; CAAFAG; DDR; Peacebuilding.;

  Sammanfattning : This thesis analyzes the relation between women mediators in peace negotiations and the inclusion of female child soldiers in disarm, demobilize and reintegrate (DDR) processes. Research shows that despite the adoption of UNSCR 1325 and the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, there is low participation of women in peace processes. LÄS MER

 3. 3. Anpassningsbara och mångdimensionella universitetsstudenter : En sociologisk kvalitativ studie om upplevelsen av tillhörighet hos universitetsstudenter av andra generationens invandrare

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Diana Berisha; [2021]
  Nyckelord :Tillhörighet; Andra generationens invandrare; Universitetsstudenter; Emotionsregim; Roller; Bakre region; Främre region; Deep backstage;

  Sammanfattning : Den här studien handlar om universitetsstudenters av andra generationens invandrare och deras upplevelser av tillhörighet. Det övergripande syftet är att beskriva upplevelser av tillhörighet hos universitetsstudenter av andra generationens invandrare med ursprung från Mellanöstern och Somalia, detta görs genom beskrivning av studenters upplevelser av olika relationer och emotioner i interaktionen med olika grupper på universitetet. LÄS MER

 4. 4. Post Conflict National reconciliation in Somalia

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Mohamed Abdi Elmi; [2021]
  Nyckelord :Somalia; Reconciliation; Peacebuilding; State-Building; Power-Sharing;

  Sammanfattning : ABSTRACT This study sets out the understanding of the type of reconciliation approach used in Somalia, the participating leaders’ understanding, attitudes and actions towards the reconciliation as well as the role of civil society involved in the reconciliation in Somalia. the study used a qualitative abductive desk research methodology. LÄS MER

 5. 5. Power-sharing mechanism in post conflict countries : A comparative case study of Iraq and Somalia

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS); Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Said Qaas; Akon Baker; [2021]
  Nyckelord :Iraq; Somalia; Clan; Ethnic; Power-sharing; Consociationalism; Post-conflict;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to investigate to what extend consociationalism has been adopted in post-war, post-conflict countries that suffer from deep division within their societies. Despite criticisms on whether the mechanism is beneficial in less democratic societies, the tool is strongly recommended for divided multi-ethnic societies as an attempt to solve the tension between conflicted actors. LÄS MER