Sökning: "Somalia"

Visar resultat 1 - 5 av 150 uppsatser innehållade ordet Somalia.

 1. 1. The Impact of migration and integration on clan intermarriage amongst Somali diaspora members in Stockholm

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Hibo Mohamed Said Farah; [2019]
  Nyckelord :Sweden; Somalia; Marriage; Diaspora; Clannism;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Legitimacy from the bottom-up : Understanding perceived legitimacy of non-state armed actors from a civilian perspective - A case study of Somalia

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för freds- och konfliktforskning

  Författare :Michelle Hendrika Julie Nielsen; [2019]
  Nyckelord :Legitimacy; rebel governance; political order; violence; Somalia;

  Sammanfattning : Non-state armed groups are often countered by military means but non-state armed groups have in many cases proven their resilience and endurance, and they continue to challenge central governments in their efforts to build a peaceful and stable society in many post-conflict societies. We fail to understand why non-state armed actors may supersede central governments in their ability to provide effective governance structures and enjoy legitimacy. LÄS MER

 3. 3. Erkännande på Afrikas Horn - Realpolitik eller Folkrätt?

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Thomas Bressler; Joel Ekström; [2019]
  Nyckelord :Realism; Folkrätten; Etiopien; Eritrea; Somalia; Somaliland; Erkännande; Självständighet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker folkrättsliga och realpolitiska förklaringar till varför Eritrea erhållit internationellt erkänd status och medlemskap i FN medan Somaliland helt saknar internationellt erkännande. Kongruensmetod används för att se om antaganden inom Realistisk teori om realpolitik och makt, samt folkrättsliga principer överensstämmer med utfallet i de båda fallen. LÄS MER

 4. 4. Decentralization in Response to Drought : A Case Study to Somalia

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Qubane Awil; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Decentralization has been one of the most extensively accepted political strategies since the 1980s, especially when it comes to development administration complemented by the expansion of democratization at lower levels of government. It acts as a bottom-top of authority. LÄS MER

 5. 5. The Swedish Prison and Probation Service assistance of prison development : Focus on Somalia

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Lina Petersson; [2019]
  Nyckelord :Swedish prison and probation service; SPPS; prison development; seconded personnel; aid; Somalia; institutional development; peacekeeping;

  Sammanfattning : Despite the Swedish Prison and Probation Service (SPPS) are a pioneer on the global arena regarding the area of corrections, generally little is known of what they do in Sweden as well as internationally. This study will explore the SPPS implementation of prison development in Somalia, which will be done through interviews with seconded personnel and others within the Swedish government that have connections to the prison development in Somalia. LÄS MER