Sökning: "Somatic Care"

Visar resultat 21 - 25 av 236 uppsatser innehållade orden Somatic Care.

 1. 21. Vårdrelaterade infektioner : Sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med vårdrelaterade infektioner inom slutenvård

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Emelie Wärn; Heidi Tuikka; [2019]
  Nyckelord :Literature study; infection; health care incident; care relationship; Litteraturstudie; smitta; vårdskada; vårdrelation;

  Sammanfattning : Background: Despite previous research and guidelines on how nurses and health care workers should work to reduce the risk of spread hospital acquired infection, there is still many patients in somatic care who get affected by this. Patients will be treated longer in hospitals and provides extra costs for the hospitals and the relationship between nurses and patients’ also get affected. LÄS MER

 2. 22. Operating theatre nurses perceptions of patient safety in perioperative nursing

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Marie Jönsson; [2019]
  Nyckelord :content analysis; operating theatre nurse; patient safety; perceptions; perioperative nursing;

  Sammanfattning : Bakgrund: Enligt Socialstyrelsens drabbas ca 110 000 patienter eller 8% av alla i den somatiska sjukhusvården av en vårdskada. En vårdskada är en undvikbar skada och patientsäkerhet är då att skydda patienten mot denna skada. LÄS MER

 3. 23. Sjuksköterskans attityder till och upplevelser av att vårda patienter med psykisk sjukdom inom den somatiska sjukhusvården : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Alexandra Ram; Anastasia Kadotchnikova; [2019]
  Nyckelord :Nurse; Experiences; Attitudes; Mental illness; Somatic hospital care; Sjuksköterska; Upplevelser; Attityder; Psykisk sjukdom; Somatisk sjukhusvård;

  Sammanfattning : Background: A large percentage of the world's population suffers from mental illness. Comorbid patients experience inferior treatment when seeking help within somatic hospital care. LÄS MER

 4. 24. SJUKSKÖTERSKANS UPPLEVELSE AV ATT VÅRDA PERSONER MED PSYKIATRISK DIAGNOS INOM SOMATISK AKUTSJUKVÅRD

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Viktoria Ivanoff; Klara Levin; [2018-01-25]
  Nyckelord :psykiatriska diagnoser; akutsjukvård; attityder; upplevelser;

  Sammanfattning : Den ökande andelen hos befolkningen som diagnostiseras med en psykiatrisk diagnos är enbidragande faktor till att sjukvården är komplex och resurskrävande. Personer medpsykiatriska diagnoser vårdas frekvent i den somatiska akutsjukvården. Patientgruppen har enbevisad samsjuklighet med somatiska sjukdomar och får en sämre somatisk vård. LÄS MER

 5. 25. Den sista utvägen : Unga vuxna med suicidalitet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Louise Thorén; Josefin Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :Mental illness; Nursing; Psychiatric care; Suicide attempt; Suicide ideation; Omvårdnad; Psykisk ohälsa; Psykiatrisk vård; Självmordsförsök; Självmordstankar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Runtom i världen är det cirka 800 000 personer som begår självmord varje år. Årligen i Sverige, är det cirka 1800 personer under 19 år som någon gång har försökt ta sitt liv och en tredjedel av alla unga vuxna har haft självmordstankar. Av dessa unga vuxna lyckas 40-50 stycken ta sitt liv. LÄS MER