Sökning: "Somatic education"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade orden Somatic education.

 1. 1. IT’S AN ART TO SUSTAIN YOUR BODY IN SCHOOL Learning about your body moving in classroom practice

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Wolfgang Weiser; [2018-07-02]
  Nyckelord :Somatic education; micro- movements; relation body; space;

  Sammanfattning : Purpose: The study is about learning body movements in classroom praxis. The aim is to analyse the so-called ”micro-movements” in a classroom practise, by how pupils use and acquire body, bodily movement, positions and positioning in the classroom. LÄS MER

 2. 2. Milking routines and prevalence of mastitis in dairy farms in Tajikistan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Sandra Carlén; [2018]
  Nyckelord :milking routines; milking; mastitis; Tajikistan;

  Sammanfattning : Tajikistan is the poorest of the former Soviet Union countries. Agriculture is important for the livelihood of the rural population and so is the dairy industry. In recent years, investment has been made in the dairy industry and by identifying areas of improvement, the economy of the country could be improved. LÄS MER

 3. 3. Effekten av sojaprotein med isoflavoner på menopausala symtom

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Julia Lindberg; Malin Myrehag; [2017-06-07]
  Nyckelord :menopaus; klimakteriet; sojaprotein; isoflavoner; menopause rating scale; MRS; menopause; climacteric; soy protein; isoflavones;

  Sammanfattning : Title: The effect of soy protein with isoflavones on menopausal symptomsAuthor: Julia Lindberg and Malin MyrehagSupervisor: Andrea MikkelsenExaminer: Frode SlindeProgramme: Programme in dietetics, 180/240 ECTSType of paper: Bachelor’s thesis in clinical nutrition, 15 higher education creditsDate: April 4, 2017Background: Somatic-, urogenital- and psychological symptoms related to menopause couldhave a negative impact on quality of life, and overall health. Impoverished quality of life andhealth could be related to women’s decreasing estrogen production during menopause. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med psykiatriska diagnoser inom somatisk vård : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Saga Levin; Elin Lundvik; [2017]
  Nyckelord :Psychiatric diagnosis; Nurse; Experiences; Somatic care; Psykiatriska diagnoser; Sjuksköterska; Upplevelser; Somatisk vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter med psykiatriska diagnoser och deras närstående upplever att den somatiska vården inte lever upp till deras förväntningar och att vårdpersonal har bristande kompetens vad gällande bedömning och bemötande. Patienter upplever sig misstrodda när de presenterar sina symtom vilket leder till känslor som skuld och skam. LÄS MER

 5. 5. Omvårdnad bortom tvåkönsnormen : En kvalitativ studie med fokusgrupper

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Moa Andersson; Jenny Löyttynen; [2017]
  Nyckelord :transgender person; registered nurse; nursing care; communication; knowledge; transperson; sjuksköterska; omvårdnad; kommunikation; kunskap;

  Sammanfattning : Bakgrund: Svensk och internationell forskning berörande transpersoners hälsa och livssituation visar att diskriminerande behandling av transpersoner sträcker sig över så gott som alla samhällsinstitutioner. Diskriminering av transpersoner i hälso- och sjukvård är ett allvarligt problem som resulterat i en misstro till och ett undvikande av att söka hälso- och sjukvård bland transpersoner. LÄS MER