Sökning: "Somatisk vård"

Visar resultat 1 - 5 av 329 uppsatser innehållade orden Somatisk vård.

 1. 1. Vård av personer med alkoholproblematik inom andra vårdverksamheter än den specialiserade beroendevården: en litteraturöversikt om sjuksköterskans perspektiv

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Mathilda Karlsson; Evelina Rönnefjord; [2021-06-28]
  Nyckelord :Akutsjukvård; Alkoholproblematik; Personcentrerad vård; Primärvård; Sjuksköterskans perspektiv; Somatisk vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Alkohol leder till tre miljoner dödsfall i världen årligen och i Sverige kan enriskkonsumtion ses hos 16% av befolkningen. Alkoholproblematik inkluderar missbruk,riskbruk och beroende vilket kan leda till ökad risk för sjukdomar. Hälso- ochsjukvårdspersonal möter personer med alkoholproblematik inom alla vårdverksamheter. LÄS MER

 2. 2. ATT VÅRDA PATIENTER MED KRONISK HJÄRTSVIKT OCH SAMTIDIG DEPRESSION.

  Magister-uppsats,

  Författare :Merit Chidison; [2021-03-02]
  Nyckelord :Hjärtsvikt; depression; Vård vid depression i samband med kronisk hjärtsvikt; sjuksköterskans roll; Patientens upplevelse; omvårdnadsteori;

  Sammanfattning : Background: Depression can worsen the heart failure condition if action is not taken immediately. The nurse in a somatic care unit meets with different patients who have different other underlying illnesses. This can place demands on the nurse’s skill and knowledge. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans upplevelser av hur en hög arbetsbelastning påverkar patientsäkerheten inom somatisk slutenvård : En allmän litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Vincent Håkansson; Filip Håkansson; [2021]
  Nyckelord :arbetsbelastning; patientsäkerhet; slutenvård; sjuksköterskor; säker vård; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: För sjuksköterskan är det viktigt att ha kunskap om de olika kärnkompetenserna som ligger till grund för omvårdnaden. Det här arbetet fokuserar på kärnkompetensen säker vård. Patientsäkerheten är en viktig del i vården för sjuksköterskan och när den brister kan det uppstå vårdskador och ett lidande för patienten. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans upplevelser av att vårda patienter med demens inom slutenvård : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Denice Petersson Lienau; Diana Ericsson; [2021]
  Nyckelord :Acute care; demensia; hospital; nurse; qualitative.; Akutvård; demens; kvalitativ; sjukhus; sjuksköterska.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Demenssjukdom drabbar allt fler individer globalt varje år. Antalet demensdiagnostiserade individer förväntas dessutom öka kraftig som en konsekvens av ökad livslängd. Demenssjukdom är obotligt och individen blir progressivt sämre under sjukdomsförloppet. LÄS MER

 5. 5. Akutsjuksköterskors förhållningssätt till patienter med missbruksproblematik : En integrativ litteraturstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Louise Andersson Weström; Monika Johansson; [2021]
  Nyckelord :akutmottagning; missbruksproblematik; akutsjuksköterska; förhållningssätt;

  Sammanfattning : Patienter med missbruksproblematik är en av de grupper som förekommer frekvent på akutmottagningen. Patientgruppen riskerar ofullständig eller utebliven vård och omvårdnad. Mötet med patienten ställer krav på akutsjuksköterskors kompetens och förmåga att vårda personcentrerat. LÄS MER