Sökning: "Somatisk vård"

Visar resultat 1 - 5 av 290 uppsatser innehållade orden Somatisk vård.

 1. 1. VÅRD AV PATIENTER MED PSYKISK OHÄLSA : Ur ett sjuksköterskeperspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Malin åkerviken; sara jansson; [2020]
  Nyckelord :Kvalitativ; litteraturstudie; patient; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: I dagens samhälle berörs allt fler människor av psykisk ohälsa och det är vanligt att söka hjälp inom somatisk vård. Patienter upplever att sjuksköterskor saknar kunskap och erfarenhet inom psykisk ohälsa vilket ses vara en orsak till att patienter undviker att söka vård. LÄS MER

 2. 2. Upplevelse av stress hos nyutexaminerade sjuksköterskor

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Anna Åkerberg; Måns Andersson; [2020]
  Nyckelord :Nyutexamineradm sjuksköterska; stress; stressfaktor; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskeyrket är krävande, både genom fysiska och psykiska utmaningar. En betydande orsak till misstag och felbedömningar inom vården är stress. Dessa misstag kan i värsta fall leda till vårdskador. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors upplevelser av att vårda suicidnära patienter inom somatisk vård : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Siobhán Nicholson Coyne; Sima Nadim; [2020]
  Nyckelord :Nurse; Experiences; Caring; Suicidal patient; Somatic care; Sjuksköterska; Upplevelser; Vårda; Suicidnära patient; Somatisk vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Suicid är ett folkhälsoproblem över hela världen. Enligt World Health Organizations (WHO) dör 800 000 människor årligen av suicid, det motsvarar ungefär 11 suicid per 100 000 invånare. I Sverige sker det ca 1500 suicid per år, vilket motsvarar ca fyra suicid per dag. LÄS MER

 4. 4. Patienters upplevelser av att vårdas isolerade på grund av smittsam sjukdom

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Emma Brandtlund Runsten; Josefine Olsson; [2020]
  Nyckelord :Isoleringsvård; Patientupplevelse; Infektionssjukdom; Kvalitativ studie; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom infektionsvården är isolering en oundviklig åtgärd för att förhindra smittspridning av infektionssjukdomar. Det är sjukvårdspersonalens skyldighet enligt svensk lag att vidta de smittskyddsåtgärder som krävs för att minska smittspridning. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med substansbrukssyndrom : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Freja Herlöfsson; Emma Malm Grip; [2020]
  Nyckelord :Sjuksköterskans upplevelse; Stigma; Substansbrukssyndrom; Vårdrelation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Substansbrukssyndrom är en vanligt förekommande sjukdom som kan orsaka både somatisk och psykisk ohälsa. Det råder en stigmatisering av personer med substansbrukssyndrom i samhället och det finns därför en risk att dessa patienter upplever ett negativt bemötande inom hälso- och sjukvården. LÄS MER