Sökning: "Songwriting"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade ordet Songwriting.

 1. 1. “Jag antar att det handlar om att guida som en coach, leda som en ordförande och vara experten när det behövs”: En studie om handledning av låtskrivningsprocesser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Terese Fredenvall; Aliette Tardy; [2021]
  Nyckelord :Utbildningsvetenskap; Musikpedagogik; Coachning; Handledning; Musikskapande; Låtskrivning; Musikutbildning; Educational Science; Music Education; Guidance; Music creation; Songwriting; Science General; Performing Arts;

  Sammanfattning : When reading course plans for music classes or looking into the available music courses in the Swedish school systems’ pre higher and higher educations (gymnasium, folkhögskola and post gymnasium), the increased interest in creating music is shining through. Using Bennett’s (2012b) argument “if songwriting can’t be taught, it can certainly be learned” (Bennett, 2012b, s. LÄS MER

 2. 2. Full-stack musik : En studie om back-end, front-end och full-stack terminologi inom låtskapande och musikproduktion

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik- och medieproduktion

  Författare :Bo-Lennart Heitmann; [2021]
  Nyckelord :Music production; songwriting; back-end; front-end; full-stack model; recruitment; creative collaboration; Musikproduktion; låtskrivande; back-end; front-end; full-stack modell; rekrytering; kreativa arbetsprocesser;

  Sammanfattning : Syftet med det här examensarbetet är att presentera process och erfarenheter från mitt konstnärliga musikproduktionsprojekt som genomförts under mitt sista år av min masterutbildning. Genomförandet har bestått av att skapa ett svenskt popmusikalbum där låtar har skapats enskilt, genom samarbeten och tre verk har blivit slutförda och distribuerats på streamingtjänster så som Spotify och YouTube. LÄS MER

 3. 3. "Vem vill lyssna på det här?": En studie om hur altruism påverkar musikskapande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Alexander Palmgren; [2021]
  Nyckelord :Altruism; Creativity; Educational science; Music education; Personality trait; Songwriting; Kreativitet; Låtskrivande; Musikvetenskap; Musikskapande; Musikundervisning; Personlighetstyper; Utbildningsvetenskap; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : The study aims to investigate what differences and challenges altruists and non altruists face when they write music, and to be able to catch students with different personality traits to help them with their songwriting in school. This study is previous studies in this area and qualitative interviews with ten musicians who all write their own music. LÄS MER

 4. 4. Kreativ transformation : Från musikalisk hantverkare till kreativ musikskapare

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik- och medieproduktion

  Författare :Jakob Klang; [2021]
  Nyckelord :Composition; creativity; music making; music production; songwriting; Komposition; kreativitet; låtskrivande; musikproduktion; musikskapande.;

  Sammanfattning : Detta masterprojekt handlar om omvandlingen från att ”bara” vara en musikalisk hantverkare till att bli en kreativ musikskapare. Musiken som det här projektet har resulterat i är åtta låtar, i instrumentala genrer med teman och improvisationer. Metoden som har tillämpats är forskning genom konsten. LÄS MER

 5. 5. Parasite Future : Creation of an audio record and critical reflection on the production process with remarks on applying time management methods on creative work processes in music production

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik- och medieproduktion

  Författare :Rick Jurthe; [2021]
  Nyckelord :music production; songwriting; crossover; time management methods; musikproduktion; låtskrivande; crossover; time management methods;

  Sammanfattning : The overall aim of this master project was to create an audio record consisting of seven tracks that are both cohesive and very individual at the same time. The pieces are thought to showcase the diversity of my creative identity as a composer and music producer and will represent my individual way of composing and producing music freed from all external influences in the best way possible. LÄS MER