Sökning: "Sonia Ögren Kull"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sonia Ögren Kull.

  1. 1. Välfärdsmärkning : åsikter bland svenska grisproducenter om en produktmärkning för god djurvälfärd

    Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

    Författare :Sonia Ögren Kull; [2016]
    Nyckelord :produktmärkning; djurvälfärd; grisproducenter; djurskydd; välfärdsmärkning; konsumentmakt;

    Sammanfattning : Authors, scientists and politicians all say the same thing – the society is moving towards a future where the consumers voice their concerns regarding animal welfare and interest in animal friendly products. According to the research, the consumers are willing to pay extra to know that the meat they buy comes from animals that have lived happy lives. LÄS MER