Sökning: "Sonia Blomquist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sonia Blomquist.

  1. 1. Narrens frihet : Samhällskritik, ideologi och ironi i Anderz Harnings kåserier i DN 1982-1992

    Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

    Författare :Sonia Blomquist; [2017]
    Nyckelord :Anderz Harning; kåseri; ironi; samhällskritik; ideologi; stilmedel; retorik;

    Sammanfattning : Detta arbete behandlar social kritik, ideologi och ironi i ett urval kåserier i samlingen Harnings bästa droppar (1993), skrivna av författaren och samhällsdebattören Anderz Harning. Kåserierna publicerades ursprungligen i tidningen Dagens Nyheter åren 1982–1992. LÄS MER