Sökning: "Sonic interaction."

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Sonic interaction..

 1. 1. Mapping detected periodic dance movements to control tempo in the music playback of Electronic Dance Music

  Master-uppsats, KTH/Medieteknik och interaktionsdesign, MID

  Författare :Lilian Jap; [2019]
  Nyckelord :Interactive dance; IMU; real-time; sonic interaction design; periodicity; user-study; Max MSP; yin; musical gestures; user experience;

  Sammanfattning : Engaging in the music set of one’s favorite artist or DJ is oftentimes leading to the result of a powerful and euphoric felt experience, a sensation partly also induced from dancing in beat to the music. In an attempt to simulate a similar dance experience, this user-study examines when a user is let to dance in rhythm to a music playback and in addition, in control of a music playback tempo through the generated dance movements. LÄS MER

 2. 2. Mapping detected periodic dance movements to control tempo in the music playback of Electronic Dance Music

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Lilian Jap; [2019]
  Nyckelord :Interactive dance; IMU; real-time; sonic interaction design; user-study; Max MSP; yin;

  Sammanfattning : Engaging in the music set of one’s favorite artist or DJ is oftentimes leading to the result of a powerful and euphoric felt experience, a sensation partly also induced from dancing in beat to the music. In an attempt to simulate a similar dance experience, a user-study was designed in order to investigate when a user is let to dance in rhythm to a music playback and in addition, in control of a music playback tempo through the induced dance movements. LÄS MER

 3. 3. Synaesthetica : Relationen mellan ljud, bild och kropp genom Kinesonisk interaktion.

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Anton Östlund; Viktor Eidhagen; Marcus Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Kinesonic interaction; Synesthesia; Synchresis; Agential realism; Analog and digital spaces; Kinect; Max MSP; Kinesonisk interaktion; Synestesi; Synchresis; Agentiell realism; Analoga och digitala rum; Kinect; Max MSP;

  Sammanfattning : Under flera generationer har människan försökt tolka relationen mellan bild och ljud. Finns det en vetenskaplig koppling mellan ljusets frekvens och ljudets frekvens? Kan man uppleva båda modaliteter samtidigt? En liten procent av jordens befolkning kan uppleva denna symbios av modaliteter, en sinnenas union där hjärnan korskopplar två eller flera sinnen, denna funktionsvariation kallas för synestesi. LÄS MER

 4. 4. DESIGNING FOR THE IMAGINATION OF SONIC NATURAL INTERFACES.

  Master-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Tore Knudsen; [2018]
  Nyckelord :Sonic Interaction Design; Interactive Machine Learning; machine learning; Natural Interface; Research Through Design; Ubiquitous Computing;

  Sammanfattning : In this thesis I present explorative work that shows how sounds beyond speak can be used on the input side in the design of interactive experiences and natural interfaces. By engaging in explorative approaches with a material view on sound and interactive machine learning, I’ve shown how these two counterparts may be combined with a goal to envision new possibilities and perspectives on sonic natural interfaces beyond speech. LÄS MER

 5. 5. Ljudupplevelser : en vidgad förståelse för urbana ljud som kvalitet

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Filippa Dahlin; Lisa Berglind; [2018]
  Nyckelord :ljudlandskap; sonisk; ljudinstallation; Amphoux; ljudpromenad; hierarki; offensiv;

  Sammanfattning : Ljud spelar en viktig roll för den totala upplevelsen av en plats. I och med det helhetsperspektiv vi som landskapsarkitekter anlägger på upplevelsen av levnadsmiljön, spelar ljudet således en viktig roll. Efter att länge ha varit eftersatt, har ljud sakta börjat få mer fokus inom landskapsarkitektur. LÄS MER