Sökning: "Sonja Åkesson"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Sonja Åkesson.

 1. 1. Talaren i tiden : en klusteranalys av Jimmie Åkessons tal i Almedalen år 2014 och 2018

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Retorik

  Författare :Michelle Palm; [2019]
  Nyckelord :Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Uppsatsen berör de tal som Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson framförde under Almedalsveckan år 2014 och 2018. Avsikten med uppsatsen är att studera hur och om Sverigedemokraternas argumentation har förändrats under en mandatperiod, då mycket i samhället har förändrats sedan det senaste valåret, exempelvis flyktingkrisen år 2015. LÄS MER

 2. 2. Två politiska tal och nationalism: En klusteranalys som utreder nationalismen i två olika politiska tal framförda av Jimmie Åkesson och Donald Trump

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Damijana Dacic; [2019]
  Nyckelord :Nationalism; Donald Trump; Jimmie Åkesson; politik; gemenskap; folkgrupper; anti-demokrati; diskriminering; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att undersöka nationalismen och hur den förmedlas i två olika tal. Materialet som har undersökts är Jimmie Åkessons tal i Almedalen 2018 och Donalds Trump`s acceptance speech at the RNC. Uppsatsen utreder skillnader och likheter mellan dessa två tal och på vilket sätt talarna förmedlar nationalism. LÄS MER

 3. 3. Tuppfantasi och smärtans sköte : Om genus, makt och begär i Sonja Åkessons och Rut Hillarps lyrik samt experimentella möten däremellan

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Pia Sjögren; [2016]
  Nyckelord :Rut Hillarp; Sonja Åkesson; kärlekslyrik; modernism;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Politisk poesi - poetisk politik : En undersökning av Hedvig Charlotta Nordenflycht, Sonja Åkesson och Athena Farrokkhzads sätt att belysa politiska frågor i sin poesi

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Freja Wagner; [2016]
  Nyckelord :Politisk poesi; Hedvig Charlotta Nordenflycht; Sonja Åkesson; Athena Farrokkhzads;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Den osynliga hemmafrun : Tre av Sonja Åkessons dikter i närläsning

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för genus, kultur och historia

  Författare :Elsa Haglund Hasselgärde; [2011]
  Nyckelord :Sonja Åkesson; Eva Lilja; husmoderskontrakt; diktanalys; hemmafruideal; grotesk realism; dubbelhet;

  Sammanfattning : Sonja Åkesson is one of Sweden’s most well known poets. Her most productive period was from 1957 to 1977, and besides poetry she wrote novels and drama. Today, Sonja Åkesson is famous for criticizing society, mostly in a feministic way. LÄS MER