Sökning: "Sonja Österlund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sonja Österlund.

  1. 1. Yoga i förskolan : En studie av förskolebarns upplevelse av yoga i förskolan

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

    Författare :Sonja Österlund; [2017]
    Nyckelord :Children; preschool; preschool children; yoga; child yoga; stress; physical activity; Barn; förskola; förskolebarn; yoga; barnyoga; stress; fysisk aktivitet;

    Sammanfattning : The purpose of this survey is to gain an insight into preschool children´s experience of yoga at the preschool. To investigate this semistructured interviews with seven children in one and the same preschool have been conducted. LÄS MER