Sökning: "Sonja Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Sonja Andersson.

 1. 1. Driftmodellering av saltvattenbatteri för kapning av effekttoppar : för en förskoleverksamhet i Uppsala

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Hilda Andersson-Gran; Albin Björn; Sonja Winning; Judith Bösenecker; Gunnel Ersdotter; Madeleine Karlberg; David Norell Helmsjö; [2019]
  Nyckelord :effektbrist; programmering; energilager; elnät; PLC;

  Sammanfattning : There is a power deficit in Uppsala's power grid. Municipal companies have an obligation to contribute with solutions to the power deficit. Skolfastigheter AB have therefore installed an environmentally friendly salt water battery in one of their properties. LÄS MER

 2. 2. När njurarnas funktion sviktar : Upplevelsen att genomgå en njurtransplantation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Sonja Dahl Andersson; Pia Lindson; [2019]
  Nyckelord :njurtransplantation; livskvalitet; patienters upplevelser;

  Sammanfattning : Kompetensen inom hälso- och sjukvården har lett till att allt fler transplantationer utförs och njuren är det vanligaste organet som transplanteras. År 2018 utfördes 447 njurtransplantationer i Sverige, 666 personer var accepterade och stod på väntelistan för att bli njurtransplanterade. LÄS MER

 3. 3. "Väljer man ett socialt jobb i skolan så vill man väl de här med relationer" - En studie ur lärarperspektivet om gruppstorlekens betydelse för de sociala relationerna mellan lärare och elev

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Lotta Andersson; Jenny Carlén; [2018]
  Nyckelord :fritidshem; gruppstorlek; kvalitetsarbete; sociala relationer; ramfaktorteorin;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur fritidslärare förhåller sig till gruppstorleken på fritidshemmet och hur de upplever att gruppstorleken påverkar de sociala relationerna mellan fritidslärare och elev. Vi har använt oss av en kvalitativ metod och genomfört sju intervjuer med utbildade fritidslärare som har olika erfarenheter av barngruppsstorlekar i olika fritidsverksamheter. LÄS MER

 4. 4. Asymptotic behavior and effective boundaries forage-structured population models in aperiodically changing environment

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Matematik och tillämpad matematikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Jonathan Andersson; [2017]
  Nyckelord :age-structure; time-dependency; environmental variability; upper and lower boundaries; periodic oscillations; logistic;

  Sammanfattning : Human activity and other events can cause environmental changes to the habitat of organisms. The environmental changes effect the vital rates for a population. In order to predict the impact of these environmental changes on populations, we use two different models for population dynamics. LÄS MER

 5. 5. Urologpatienters skattning av information och delaktighet : en enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola

  Författare :Sonja Andersson; Åsa Bäärnhielm; [2012]
  Nyckelord :Delaktighet; Information; Undervisning; Egenvård;

  Sammanfattning : .... LÄS MER