Sökning: "Sonja Eriksson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Sonja Eriksson.

 1. 1. Livsviktig läsning : En fallstudie av ett biblioterapeutiskt projekt på ett finskt äldreboende i Stockholms län

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Sonja Fagerholm; [2012]
  Nyckelord :Biblioterapi; äldre; sverigefinnar; etnicitet; bibliotek;

  Sammanfattning : The purpose of this two years master thesis is to examine the potential benefits of using bibliotherapy on elderly Finnish immigrants residing in Sweden and living in geriatric care. The basis of the study is a four week long bibliotherapeutic project implemented at a nursing home for Finnish-speaking people in Stockholm County. LÄS MER

 2. 2. Dialogen mellan pedagoger och barn på två förskolor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Sonja Wikner; Britt Eriksson Olsson; [2009]
  Nyckelord :Anerkjennelse; Barn; Dialog; Fostran;

  Sammanfattning : Dialogen mellan barn och pedagoger på två förskolor.... LÄS MER

 3. 3. Studie- och yrkesvägledning vid den grundläggande vuxenutbildningen. Guidance counselling at the fundamental adult education

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Lena Eriksson; Irving Osbjer; [2006-08-30]
  Nyckelord :Arbetssituation; arbetssätt; arbetssätt; studie- och yrkesvägledare; vuxenutbildning; vägledning;

  Sammanfattning : I vårt arbete har vi bl.a. tittat på hur den grundläggande vuxenutbildningen, i tre kommuner, ser ut idag och vilka arbetsuppgifter studie- och yrkesvägledaren har i denna verksamhet. De studie- och yrkesvägledare vi kommit i kontakt med har jobbat olika länge inom den kommunala vuxenutbildningen och har stor erfarenhet av denna verksamhet. LÄS MER