Sökning: "Sonja Horn"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sonja Horn.

 1. 1. Deep learning models as decision support in venture capital investments : Temporal representations in employee growth forecasting of startup companies

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Sonja Horn; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Venture capital investors are constantly exposed to high levels of risk in investment scenarios. To lower that risks, various decision support tools can be exploited, such as machine learning models aimed at predicting startup success. LÄS MER

 2. 2. Hur digitalt format påverkar studenters läsning : Läshastighet och läsupplevelse vid läsning av digital text kontra inskannad text

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Sonja Horn; Evelina Olsson; [2019]
  Nyckelord :Digital text; Inskannad text; Kongruent Inkongruent läsning; Läshastighet; Läsupplevelse;

  Sammanfattning : Universitet och högskolor rekommenderar idag stora mängder digital kurslitteratur. Digitalt material kan representeras i olika format, dels som inskannad från bok (inkongruent läsning), där texten inte kan bli manipulerad, samt som digital text (kongruent läsning), där texten är producerad för ett digitalt syfte och kan bli manipulerad till dess föredragna utseende (typsnitt, storlek, etc. LÄS MER