Sökning: "Sonja List"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sonja List.

 1. 1. It is not about what you say,it is about how you say it : An analysis model on storytelling in radio documentaries

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik; Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Sonja Kutinlahti; Björn Persson; [2017]
  Nyckelord :analysis model; auditive documentary; podcast documentary; radio documentary; storytelling; analys model; analys metod; narrativ; podcast; radio dokumentär; dokumentär; podcast dokumentär;

  Sammanfattning : This bachelor’s essay sets to create a prototype analysis model that can be used to analyse radio documentaries. The purpose is to develop a new tool to understand radio documentary storytelling from a listener’s perspective. LÄS MER

 2. 2. "Bara för mig" Återgångsprocessen efter långtidssjukskrivning : kvinnors beskrivning av möten med arbetsgivarringen

  Magister-uppsats, Karlstads universitetKarlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper; Karlstads universitetKarlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

  Författare :Sonja Hermansson; Lisbeth Jansson; [2009]
  Nyckelord :return to work RTW ; stress-related long-term-sickness; “arbetsgivarring” independent part; inter-mediate humanity in meeting; återgång till arbete RTW ; stressrelaterad långtidssjukskrivning; arbetsgivarring neutral part; mellanmänskligt möte;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjukfrånvaron i Sverige är hög i jämförelse med andra EU-länder.Långtidssjukskrivning till följd av stressrelaterade sjukdomar domineras av kvinnor.Det finns ett stort behov av en effektivare återgångsprocess till arbetslivet efter ensjukskrivning där olika insatser bör prövas och utvärderas. LÄS MER