Sökning: "Sonja Michanek"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sonja Michanek.

 1. 1. Planeringsteori och styrdokument i praktiken : genomförande av Stockholms cykelplan i Hjorthagen

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Sonja Michanek; [2018]
  Nyckelord :landskapsarkitektur; cykelplanering; cykelplan; planeringsteori; strategidokument; Stockholm;

  Sammanfattning : Många städer arbetar idag med att öka andelen resor som sker med cykel. Denna ambition finns också i Stockholm, där målet är att Stockholm ska kunna konkurrera med Köpenhamn och Amsterdam som är världsledande inom området. LÄS MER

 2. 2. Jämställda planer : hur jämställdhet kan förstås i förhållande till aktivitetsytor

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Sonja Michanek; [2016]
  Nyckelord :Fysisk planering jämnställdhet aktivitetsytor spontanidrottsplatser;

  Sammanfattning : This paper aims to investigate in what way equality can be understood from spacial planning in the shaping of activity spaces. In order to investigate this, interviews with planners who recently worked with a gender equality project within the category of "activity areas" were conducted. LÄS MER