Sökning: "Sonja Moze Vidmar"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sonja Moze Vidmar.

  1. 1. Biblioteksförändring : Personal och besökares upplevelse av den förändrade biblioteksmiljön och medieuppställningen i Tranemo samt en jämförande undersökning av medieuppställningen bland besökare på biblioteken i Skara och Lerum

    Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

    Författare :Martina Karlsson; Sonja Moze Vidmar; [1997]
    Nyckelord :medieuppställning; ämnesindelning; Tranemo bibliotek; användarpassning; enkätundersökning;

    Sammanfattning : When the Tranemo library moved to new localities in 1991 there were also some changes made to make the library more user-friendly. The purpose of this essay is to see how a useroriented change can be done and how it has been perceived by members of the library staff and the library users. LÄS MER