Sökning: "Sonja Nordgren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sonja Nordgren.

  1. 1. Språklig medvetenhet : en undersökning om hur pedagoger i förskolan arbetar med barns språkliga medvetenhet

    M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

    Författare :Anette Oksanen; Sonja Nordgren; [2013]
    Nyckelord :Förskola; språk; språklig medvetenhet; verktyg; benämna; rim;

    Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka hur pedagoger i förskolan arbetar med att stimulera barns språkliga medvetenhet. Vilka verktyg använder sig pedagogerna av för att stimulera den språkliga medvetenheten? Vi vill också ta reda på vilken roll pedagogen har för barns språkutveckling. LÄS MER